Nyhetsbrev mai 2010

Innhold

 Hilsen fra styret . . . . . . . . Nettverkbygging
 Merk kalenderen. . . . . . . . Arrangementer i foreningen
 Satsningsområdet 2010. . . IOP i tre tilpassede varianter
 Månedens tema . . . . . . . . Nytt hefte om arbeidssøkere med Asperger
 Eksterne kurs. . . . . . . . . . Tips om kurs i Oslo/Akershus

 


Del på Facebook

Kjære medlemmer og andre interesserte —

Vulkanutbrudd på Island kunne ikke stoppe engasjerte tillitsvalgte fra å delta på foreningens landsmøte i Kristiansand i april. Vi fikk med oss fagseminaret om elever med Asperger syndrom, deltok i diskusjoner og livlig debatt, og bygde nettverk sammen med tillitsvalgte fra hele landet.

Men det er dere — våre medlemmer og abonnenter — som er vårt aller viktigste nettverk. Vi lærer mye av dere, og dere bidrar mye til fylkeslagets arbeid ved å spre informasjon og kunnskap. Akkurat nå kan dere hjelpe oss på tre måter:

– Hjelp oss vinne 10 000 kroner (og 10 000 kroner til deg selv) i Lottohelt-trekningen
– Minn nærskolen om vår gratis dialogkonferanse 20. mai (NB:  kort frist).
– Tips familiemedlemmer, fagfolk og andre om nyhetsbrevet vårt.

Tusen takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen
Styret ved Lora Rypern


 

Merk kalenderen

 11.05.10  Foreldregruppetreff på Nebbenes Nord på Eidsvoll. For nærmere info,
 meld din interesse via nestlederen i fylkeslaget.
 20.05.10  Dialogkonferanse for barneskoler/ungdomskoler.  Se invitasjonen
 02.06.10  Foreldregruppetreff på Jekyll & Hyde i Lillestrøm. For nærmere info,
 meld din interesse via nestlederen i fylkeslaget.
 02.06.10  Foreldregruppetreff på LMS Blakstad i Asker.  For nærmere info,
 meld din interesse via nestlederen i fylkeslaget.
 12.06.10  Stolthetsparaden 2010 arrangeres av Uloba.  Les mer her.

 


Satsningsområde 2010: IP og IOP

Denne artikkelen er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.

Individuell opplæringsplan (IOP) brukes i både barnehagen, grunnskolen og videregående. Men noen ganger er det nyttig å lage en plan med en litt annen vri. I vår ar
tikkel "IOP i tre tilpassede varianter" kan du lese om IOP/IUP til barnehagebarn, IODP til barn med svak samspillsevne, og ITP til de som mottar et annerledes videregående tilbud.

 


Månedens tema – Nytt hefte om arbeidssøkere med Asperger syndrom

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.

Det nye heftet Arbeidssøkere med Asperger syndrom (2010) er "en veileder for saksbehandlere ved lokale NAV-kontor, tilretteleggere og andre samarbeidsparter i møte med arbeidssøkere med Asperger syndrom, autismespekterforstyrrelser og lignende sosiale og organisatoriske vansker." Heftet er resultat av et prosjektsamarbeid mellom NAV ARK og Autismeenheten. Målet ved prosjektet var å få opp kompetansen i NAV om Asperger og kartlegge såkalt "best practice."  Les mer på side 3 her.  

Husk!  Nettsiden vår inneholder fire andre artikler om arbeid, som stadig oppdateres med nye linker:  Inkluderende arbeid, Arbeid og NAV, Læringsakademier i Akershus, og Overgangen fra utdanning til arbeid.


 

Eksterne kurs

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold av eksterne kurs og foredrag – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt, pris e.l. blir endret.

Vi har en lang kronologisk liste over eksterne kurs i Oslo/Akershus på nettsiden vår.  Følgende kurs er nye på lista:

25.05.10   Problematferd hos barn og unge (Lillestrøm) Målgruppa er assistenter.

02.06.10   Blisstreff (Bredtvet).  Bliss er til alternativ/supplerende kommunikasjon.

15.06.10   Dagseminar med Iris Johansson (Oslo)

18.06.10 –
23.06.10   Aktivitetsleir for utviklingshemmede fra 8-18 år (Haraldvangen)

18.10.10-
19.10-10   Forskning om funksjonshemming, den 4. nasjonale konferansen (Oslo)

Høst ’10    Å veilede foreldre som har barn med språkvansker (Bredtvet), med seks samlinger i
                  høst 2010. Infomøte tirsdag 11. mai 2010 og oppstart 14. september. Gratis!


Tipper du? 

Du kan støtte oss gjennom grasrotandelen ved å sende SMS GRASROTANDELEN 992092785 til 2020.

Husk at du ikke blir belastet noe for å være grasrotgiver, og eventuell premie blir like stor.  Les mer her.

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer