Nyhetsbrev juni 2010

Innhold

 Hilsen fra styret . . . . . . . . God sommer til våre 400 abonnenter
 Merk kalenderen. . . . . . . . Arrangementer i foreningen
 Satsningsområdet 2010. . . Data som tiltak i IP/IOP
 Månedens tema . . . . . . . . Tilskudd til datahjelpemidler
 Nyheter fra NAV. . . . . . . . Tre nyheter fra NAV og Helsedirektoratet
 Eksterne kurs. . . . . . . . . . Nye tips om kurs og kultur/idrettstilbud
 Tipper du ? . . . . . . . . . . . Info om Grasrotandelen


Kjære medlemmer og andre interesserte –

Nyhetsbrevet vårt har nå 400 abonnenter!  Vi ønsker velkommen til de mange lærerne som tegnet abonnement etter dialogkonferansen 20. mai.  Ta gjerne en titt på nettsiden vår.  Der finner dere artiklene "Nyttige linker for lærere," "Kartlegging av sosiale ferdigheter", "Planlegging av overganger" og mye annen matnyttig informasjon.

I denne utgaven fokuserer vi på data som hjelpemiddel (og læremiddel).  Temaet ble valgt pga en dårlig nyhet — tilskudd til innkjøp av standard datautstyr avvikles fra 1. juli 2010, hvis vedtatt i revidert statsbudsjett 2010 (se side 79).  Søk PC nå mens du fortsatt kan, og bli med å støtte underskriftskampanjen mot forslaget om avvikling.

Snart er det sommerferie.  Vi har tenkt å sende ut et kortere nyhetsbrev i juli, med tips til sommerlesning.  Andre boktips finner du her.  God sommer!

Med vennlig hilsen
Styret ved Lora Rypern 

P.S.  Fylkeslaget ble intervjuet ifb en fyldig artikkel i Budstikka 12. mai 2010.  Artikkelen heter "Kritikk mot spesialskole" og handler om fylkesmannens tilsyn av Haug skole i Bærum.  Les hele artikkelen her.


Merk kalenderen

 02.06.10  Foreldregruppetreff på Jekyll & Hyde i Lillestrøm.
 02.06.10  Foreldregruppetreff på LMS Blakstad i Asker. 
 08.06.10  Foreldregruppetreff på Nebbenes Nord på Eidsvoll.
 12.06.10  Stolthetsparaden 2010 arrangeres av Uloba.
 31.08.10  Besteforeldretreff med foredrag på Nordvoll skole
 30.10.10  Høstseminar om IP og angst/psykisk helse.  Nærmere info kommer.

 


Satsningsområde 2010: IP og IOP

Denne artikkelen er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.

Data kan være et nyttig hjelpemiddel på skole, på jobb og i fritid.  Datautstyr og programvare kan også bidra til oppnåelse av både personlige og faglige mål.  Derfor er det naturlig å vurdere data som tiltak i både IP og IOP. 

I mange tilfeller kan planlagt bruk av data defineres som hjelpemiddel.  For å kunne få stønad/tilskudd gjennom Hjelpemiddelsentralen, må datautstyr og programvare forbedre funksjonsevnen i dagliglivet eller arbeidslivet. 

Men hva betyr det egentlig? Dette er nærmere forklart i et rundskriv om datahjelpemidler (se kulepunkt 3.4).

I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i rundskrivet, men vi plusser på med mange nyttige linker.  Vi retter fokus på mangfoldet i utstyr og programvare som kan brukes.  Les hele artikkelen her.

 


Månedens tema – Tilskudd til datahjelpemidler

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.

Har du tenkt å søke om PC til noen med autisme eller Asperger?  I så fall er det lurt å søke nå, før tilskudd til innkjøp av standard datautstyr blir et tilbakelagt kapittel. Avvikling av ordningen fra 1. juli 2010 er nemlig foreslått i revidert statsbudsjett 2010 på side 79. 

Dysleksiforbundet driver en nettbasert underskriftskampanje mot forslaget, men det er knapt med tid.  Revidert statsbudsjett pleier å vedtas omkring 20. juni, før Stortinget tar sommerferie. 

I denne artikkelen får du lettlest informasjon, nyttige linker og tips til søknadsskriving.  Les resten av artikkelen her.

Nyheter fra NAV og Helsedirektoratet


Eksterne kurs/arrangementer

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold av eksterne kurs og foredrag – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt, pris e.l. blir endret.

Mange høgskoler og universiteter i Norge tilbyr semesterkurs i autisme eller Asperger syndrom.  Kursene har som regel helgsamlinger, slik at det blir mulig å kombinere jobb og videreutdanning.  Klikk her for tips om kurs som har oppstart i skoleåret 2010/2011.

Som vanlig har vi også nye tips om seminarer og andre arrangementer i Oslo/Akershus (flere tips finner du på vår kronologiske liste).

Tips om seminar og veiledningsgruppe

15.06.10   Fagseminar Nonverbale lærevansker (Oslo). Sein påmelding er tillatt.

01.09.10   Informasjonsmøte om Kompetente foreldre (Ahus), et populært tilbud om
                veiledningsgrupper for foreldre til barn med funksjonshemning eller kronisk sykdom

Tips om kultur- og idrettstilbud som kan være av interesse:

02.06.10   Aktivitetsdag – lær mer om spesialsykler (Ås)

04.06.10-
06.06.10   Padlesamling for funksjonshemmede (Bolærne). Åpent til alle som ønsker å padle,
                uavhengig av hvilken type funksjonshemning de har. Arrangør har ikke lagt noen
                føringer på alder.

09.06.10   Aktivitetsdag – lær mer om spesialsykler (Mysen)

09.06.10   Gudstjeneste tilrettelagt for utviklingshemmede (Fjellhamar)

09.06.10   Premiere "Blogg" (Skedsmo Amatørteater).  Forestillinger 9.6.10 – 12.6.10.

17.06.10   Første forestilling Kaptein Rødskjegg (Nesparken, Moss).  Fortsetter til 20.06.10. 

18.06.10-
20.06.10   Haraldvangen musikkfestival med Vamp, Donkeyboys m.fl. (Hurdal)

08.08.10   Trening/rekrutteringsleir for utviklingshemmede fra 18- 35 år (Haraldvangen, Hurdal)


Tipper du? 

Du kan støtte oss gjennom grasrotandelen ved å sende SMS GRASROTANDELEN 992092785 til 2020.

Husk at du ikke blir belastet noe for å være grasrotgiver, og eventuell premie blir like stor.  Les mer her.

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer