Nyhetsbrev juli/august 2010

Innhold

 Hilsen fra styret . . . . . . . . Klatring – helt topp!
 Merk kalenderen. . . . . . . . Arrangementer i foreningen, BenX på Canal+
 Satsningsområdet 2010. . . Søvnvansker – kartlegging og tiltak
 Månedens tema . . . . . . . . Sommerlesning
 Eksterne kurs. . . . . . . . . . Nye tips om kurs og fritidstilbud i regionen
 Tipper du ? . . . . . . . . . . . Info om Grasrotandelen

 

Del på Facebook


Kjære medlemmer og andre interesserte –

Snart er sommerferien over. Noen gruer seg til å komme tilbake til hverdagen, mens andre gleder seg. Vi i styret gleder oss til å komme i gang med høstens arrangementer.  Det første vi har direkte ansvar for er klatring 4. september

Klatring er et gratis tilbud til ungdommer og voksne med diagnose (14 år og oppover).  Det passer for alle uansett tidligere klatreerfaring. 

Å være på et nytt sted kan i seg selv være en stor utfordring, og noen vil helst bare se på mens andre klatrer.  Det er helt i orden!  Men de fleste ender i toppen av veggen etter hvert likevel. "Å se på den gleden alt dette gir, er ubeskrivelig," skriver nestleder Ragnhild på nettsiden vår.  Se artikkelen "Klatring – helt topp!"

Med vennlig sommerhilsen fra
Styret ved Lora Rypern

P.S.  I siste nummer skrev vi at tilskudd til standard PC var truet.  I juni valgte Stortinget  dessverre å fjerne tilskuddet.  Nå er det særfradragsordningen for store sykdomsutgifter som er truet.  Les mer på FFOs underskriftskampanje


Merk kalenderen

 12.08.10  Foreldregruppetreff på Jekyll & Hyde i Lillestrøm.
 18.08.10  Foreldregruppetreff på Nebbenes Nord på Eidsvoll.
 31.08.10  Besteforeldretreff med foredrag på Nordvoll skole i Oslo
 04.09.10  Klatring på Vulkan klatresenter i Oslo
 24.09.10  Aspergertreff for voksne (Oslo).  Søknadsfristen er i midten
 av august.  For mer informasjon ta kontakt med AiN sentralt.
 30.10.10  Høstseminar om IP og angst/psykisk helse.  Nærmere info kommer.

Tips:  Filmen Ben X sendes på Canal+ flere ganger i august.  Filmen handler om en tenåring med Asperger som blir mobbet.  Sjekk sendetider her


Satsningsområde 2010: IP og IOP

Søvnvansker er svært vanlige hos personer med autismespekterdiagnose.

Vanskene er ofte sammensatte og krever samarbeid mellom helsetjenesten, foresatte, og personale på avlastnings- eller omsorgsbolig. En individuell plan kan bidra til at alle drar i samme retning og har en felles forståelse av søvnvanskene.

I denne artikkelen finner du informasjon om forekomst, hjelp til kartlegging, samt tips om tiltak og hjelpemidler.  Les hele artikkelen her.


Månedens tema:  Sommerlesning 2010

Her finner du boktips som handler om autismespekterdiagnoser — alt fra lydbøker til selvbiografier og bøker om nyttige metoder. 

Lista er kun til informasjon og inspirasjon.  Den er ikke en anbefaling, verken av bøkene eller de kommersielle nettsidene vi linker til.  Tips:  Husk å sjekke biblioteket.  Selv om de ikke har boka du leter etter, kan de likevel prøve å ordne fjernlån fra et annet bibliotek.

Les hele artikkelen her.


Eksterne kurs og aktiviteter

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold av eksterne kurs og foredrag – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt, pris e.l. blir endret.

Vi nærmer oss høstsesongen, og vi har flere tips enn vi har plass til i denne utgaven.  Derfor begrenser vi oss til ting som skjer tidlig på høsten.  Flere tips kommer i neste utgaven, men du kan ta også sjekke vår kronologiske liste.

Tilrettelagte fritidstilbud

Sykkelgruppe i Nes kommune. "Komma te mål" (Nes kommune).  De tar i mot alle som vil være med å sykle uansett funksjonshemming.  De har pr. i dag utøvere fra 12 år og oppover men tar i mot alle som vil sykle uavhengig av alder.  De som trenger hjelp, bør ha med assistent. De lager opplegg, slik at det blir tilpasset de som er med.

Jolly i Skedsmo kommuneSkjetten fritidssenter gir et åpent fritidstilbud for barn fra 5. – 7. årstrinn (oppstart tirsdag 7. september) og ungdom fra 13 – 18 år (oppstart onsdag 1. september).
 
Andre tilbud – klikk på linken for å gå til januar utgaven av nyhetsbrevet vårt.  Der finner du tips om andre tilrettelagte fritidstilbud i Akershus, med bl.a. en liste over idrettstilbud til funksjonshemmede.
 
Kurs på Spiss – se kurskatalogen.

 

16.09.10   Atferdsproblemer
22.09.10   Hva er Asperger syndrom
30.09.10   Selvstendighet som mål
06.10.10   Den sjette sansen – et opplegg for å informere i klassen
12.10.10   Hvordan leve med Asperger syndrom

Kurs på Nordvollse kurskatalogen

09.09.10   Hva er autisme/Asperger syndrom?

23.09.10   Tilrettelegging
14.10.10   Kommunikasjon, med fokus på alternativ og supplerende kommunikasjon
14.10.10   Kommunikasjonsvansker hos barn/unge med høytfungerende autisme/Asperger

Diverse kurs

30.08.10
31.08.10   Autismespekterdiagnoser og genetiske syndromer (Soria Moria)

01.09.10   Informasjonsmøte om Kompetente foreldre (Ahus), et populært tilbud om
                veiledningsgrupper for foreldre til barn med funksjonshemning eller kronisk sykdom

03.09.10   Seminar om kompetansekrav i tjenester til personer med utviklingshemning (Oslo). 
                  Se annonsen på side 144.

13.09.10-
14.09.10   Seminar om alternativ og supplerende kommunikasjon: Fra utredning til tiltak (Oslo)

23.09.10   Tverrfaglig samarbeid i ly eller lys av taushetsplikten? (Oslo)

27.09.10   Mitt liv konferanse (Oslo). Tema: brukerstyrt personlig assistanse

Tips:  «Hva med oss?» er et forebyggende tilbud til foreldrepar og aleneforeldre som har barn med nedsatt funksjonsevne.  Bufetat arrangerer fire kurs i regionen i høst 2010.  


Tipper du? 

Velg oss som din grasrotmottaker via SMS.
Send GRASROTANDELEN 992092785 til 2020 (tjenesten er gratis).

Husk at du ikke blir belastet noe for å være grasrotgiver, og eventuell premie blir like stor.  Les mer her.

 

 

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer