Nyhetsbrev januar 2011

Innhold

 Hilsen fra styret . . . . . . . . Vi trenger stifinnere og veivisere
 Merk kalenderen. . . . . . . . Arrangementer i foreningen
 Satsningsområdet 2010. . . Konflikter i planarbeid
 Månedens tema . . . . . . . . Hummer og kanari
 Eksterne kurs. . . . . . . . . . Eksterne kurs og kurskataloger
 Tipper du ? . . . . . . . . . . . Info om Grasrotandelen


Del på Facebook

Kjære medlemmer og andre interesserte —

Fortvilelsens dal…  En jungel av lover og rundskriv…  Vi må ofte gjennom vanskelig terreng i jakten på et godt tjenestetilbud til våre kjære med autisme/Asperger.  Fylkeslagets arbeid handler i stor grad om å hjelpe medlemmene gjennom terrenget.  Vi viser vei,  heier på hverandre og tilbyr gode rasteplasser, samtidig som vi prøver å bygge bro og knuse barrikader.  Det er et mangfoldig arbeid som krever mangfoldige menneskelige ressurser.  Alle har erfaring, kompetanse og talenter som fylkeslaget har bruk for, enten de har vært medlem i en måned, et år eller et tiår.

Kan du tenke deg å sitte i styret i ett år eller to?  Da ønsker valgkomitéen å ta en uforpliktende prat med deg.  Det blir kanskje lettere å si ja hvis du vet litt om hva du kan forvente:

Trivelige møter.  Du blir innkalt til styremøter ca. 8 kvelder i året (som regel ikke om sommeren eller i desember).  Vi håper at du kan delta på flest mulig møter.  Møtene er preget av bra samarbeid, trivelig felleskap og interessante diskusjoner.

Koselig kontakt med medlemmer.  Vi ønsker at styremedlemmene prøver å stille opp på høstseminaret, årsmøtet og ett eller to arrangementer (f.eks. klatring, Emma Sansehus eller Hurlumheihuset).  Jobben blir å hilse på medlemmer og se til at alt går knirkefritt.

Valgfrie helgetreff med andre fylkeslag.  For styremedlemmene som ønsker det, er det også mulig å delta på kurs og møter arrangert av foreningen sentralt.  I 2010 deltok fire av oss på landsmøtet i Kristiansand.  Det er alltid lærerik, inspirerende og koselig å treffe tillitsvalgte fra andre deler av landet.

Lærerike seminarer.  Det er også mulig å delta gratis på eksterne kurs, konferanser og seminarer.  Dette bidrar til at styret får kompetansen som trengs til styrearbeid, likemannsarbeid og brukermedvirkning.  Vi får tilskudd til dette fra bl.a. Helse Sør-Øst.

Refusjon av utgifter.  Vi gir refusjon av utgifter ifb styrearbeid, f.eks. parkeringsavgift og kjøregodtgjørelse.

Hvis det er noe du lurer på ang. styrearbeid, ta kontakt med oss på akershus@autismeforeningen.no.  Ellers ønsker valgkomitéen å høre fra mange av dere, slik at de kan sette sammen et nytt styre som representerer hver del av fylket og har erfaring med både autisme og Asperger i diverse livsfaser.  Epostadressen til valgkomitéen er as@ingrid.oeines.com <!– document.write( '‘ ); //–> .

Godt nytt år!

Hilsen

Styret ved Lora Rypern


Merk kalenderen

 

 10.01.11  Frist for å sende inn saker til årsmøtet
 13.01.11  Foreldregruppetreff (Nebbenes Nord i Eidsvoll)
 Uke 3?  Foreldregruppetreff (Lillestrøm).  Nærmere info blir sendt innad i
 gruppa, som kan kontaktes via epost til akershus@autismeforeningen.no
 29.01.11  Klatring (Vulkan klatresenter i Oslo)
 05.02.11  Årsmøtet med lunsj, seminar og aktiviteter (Emma Hjorth i Sandvika). 
 Nærmere info kommer.
 10.02.11  Foreldregruppetreff (LMS Blakstad i Asker).  Nærmere info blir sendt
 innad i gruppa, som kan kontaktes via epost til skihelen@hotmail.com
 ukjent  Foreldregruppetreff (Follo).  Nærmere info blir sendt innad i gruppa, som
 kan kontaktes via epost til follo.ain.akershus@gmail.com
   
    2011  Aktiviteter i gymsal for barn med autisme (Oslo), et samarbeid mellom
 Oslo fylkeslag og Norges idrettshøgskole.  Send en epost til 
  <!– var prefix = 'mailto:'; var suffix = ''; var attribs = ''; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy63028 = 'oslo' + '@'; addy63028 = addy63028 + 'autismeforeningen' + '.' + 'no'; document.write( '‘ ); document.write( addy63028 ); document.write( ‘‘ ); //–> oslo@autismeforeningen.no

Satsningsområde 2010: IP og IOP
I denne utgaven:  Konflikter i planarbeid

En av fire kommuner mener at de i liten eller nokså liten grad er i
stand til å infri innbyggernes lovfestede rettigheter, i følge en
ny TV2 reportasje.  Samtidig er disse lovpålagte tjenes
tene
avgjørende for utviklingen og livskvaliteten til personer med
autisme/Asperger.  Situasjonen skaper grobunn for konflikter —
som mange foresatte, lærere og IP-team har erfart. 

Heldigvis kan konflikter forebygges eller dempes, men er det noe
vi kan gjøre?  Ja!  I denne artikkelen får du en rask oversikt over
samhandlingsmåter og møtekulturer som bidrar til et godt — eller
et dårlig — samarbeid.  

Les hele artikkelen her.


Månedens tema:  Hummer og kanari

Månedens solskinnshistorieFra sinnatagg til arbeidstager
Som barnehagegutt var Fredrik "den sinteste autisten i hele Nordland." Men tidlig intervensjon og en heldags- og helårstilbud på skolen (Saltvern felleskap) gjorde at gutten kan lese, skrive og regne, og er i stand til å jobbe en dag i uka på Coop Mega.  Les artikkelen i Avisa Nordland.

Noe til barna Gøyale mattespill
"Add it up" er et morsomt spill for alle som mestrer addisjon opp til 9 pluss 9.  Spilleren må velge ett eller flere tall som til sammen er lik måltallet.  Spilleren kan bruke opp til 100 sekunder per oppgave, sannsynligvis romslig nok for de som er litt var for tidspress.  Gå til en linksamling med flere spennende mattespill (spillene er på engelskspråkelige nettsider, men matematikk er jo et universielt språk).

Månedens rettighetGratis leksehjelp
Gratis leksehjelp fra 1. til 4. klasse ble lovfestet i 2010, men praksis varierer fra skole til skole og er ikke alltid i samsvar med rundskrivet.  Rundskrivet sier klart og tydelig at leksehjelpen skal legges til rette slik at elever med funksjonsnedsettelser kan delta (side 2, merknader til første ledd), men retten til spesialundervisning og skoleskyss gjelder ikke, da leksehjelp ikke er en del av grunnskoleopplæringen (2. ledd).  Andre temaer i rundskrivet er:  omfangskravene (3. ledd), informasjonsplikt (4. ledd), det psykososiale miljøet (5. ledd), forsvarlig tilsyn (6. ledd) og egenandel på SFO (7. ledd).  Her er en lettlest blogg om leksehjelp og elever med autisme, med tips om hva du kan gjøre hvis du er misfornøyd.

Jukeboks:  Kyle Cousins – fra autist til artist
Kyle Cousins fikk diagnosen autisme som to-åring.  Nå er han 20 år med en egen CD og mange sceneopptredener bak seg.  Sangene "Love Myself" og "Everybody wants to be heard" er personlige betrakninger om livet med autisme.  Sistnevnte sang ble valgt som offisiell kampanjesang for Autism Speaks.  Gå til facebooksiden til Kyle.

Ring og få hjelpHelsetjenestens veiledningssenter
Helsetjenestens veiledningssenter fungerer som en guide i helsejungelen.  Du kan ringe med alle typer spørsmål om helsetjenesten.  De som svarer har oversikt over både kommunale helsetjenester, spesialisthelsetjenester, og diverse informasjons- og veiledningstilbud.  Dersom de ikke kan svare, vet de hvor de kan sette deg videre.  Ring 815 70 070 eller send en epost til info@helfo.no.


Eksterne kurs og tilrettelagte fritidstilbud

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold av eksterne kurs og foredrag – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt, pris e.l. blir endret.

Her kommer nye tips om eksterne kurs i Oslo/Akershus.  Flere tips finner du i de kronologiske oversiktene våre:   januar, februar, mars, april og mai.

NB:  Kurs som varer i to eller flere dager er merket med pluss (+)

26.01.11   Temakveld om vasketvang (Oslo) 

27.01.11   Praktisk leksehjelp, læringsstrategier osv (Oslo), ved Håvard Tjora

02.02.11   Søvnvansker og søvnforstyrrelser ved nevropsykiatriske funksjonsforstyrrelser (Oslo)

04.02.11+ Hva med oss?  samlivskurs (Asker)

04.02.11   Skolenekting (Nord Odal), ved Børge Holden og Jan-Ivar Sållman

08.02.11   Hvordan leve med Asperger syndrom (Spiss).  Se side 4 i linken.

08.02.11   Nonverbale lærevansker (Torshov)

10.02.11   Hva er Asperger syndrom?  (Spiss).  Se side 4 i linken.

11.02.11+ Hva med oss? samlivskurs (Asker)

12.02.11   Skirenn for utviklingshemmede (Oslo)

14.02.11   Voksne kan hjelpe barn til å slutte å utagere (Oslo), om bl.a. sinnekontroll og samarbeid med foreldre

16.02.11   Grunnlagsarbeid for å fremme systematikk og kvalitet i tjenestetilbudet
                (Ullevål sykehus).  Se side 10.

16.02.11+ Skoleforum (Lillestrøm), med utstillinger og foredrag om bl.a. tilpasset opplæring.

17.02.11   Atferdsproblemer (Spiss).  Se side 5 i linken.

17.02.11   Språklek på PC i barnehagen (Oslo)

21.02.11   Skal vi leke sammen? (Senter for tidlig intervensjon/STI, Nordvoll)

Noen av vårens største begivenheter:

04.04.11+ Norges 10. nasjonale ISAAC-konferanse (Sundvolden hotell i Buskerud),
                om alternativ kommunikasjon.  Påmeldingsfrist 1. februar.

05.05.11+ Nordisk konferanse om spesialpedagogikk (Oslo).  Påmeldingsfrist 1. mars.

11.05.11+ NAFO-seminaret (Storefjell høyfjellshotell i Buskerud).  Seminarprogram og mulighet for påmeldinger vil bli
                tilgjengelig på nettsidene til NAFO i løpet av første halvdel av januar.

24.05.11+ Asperger syndrom ved Tony Attwood (Bodø).

Kurskataloger

Spiss, Senter for tidlig intervensjon, og Nordvoll skole og autismesenter spesialiserer seg på kurs om autisme/Asperger og arbeidet med mennesker med disse diagnosene.  De er i Oslo.

Hva med oss? er et samlivskurs arrangert av Bufetat flere ganger i løpet av våren her i Region Øst.  Bufetat arrangerer også Hva med meg? for aleneforeldre til barn med nedsatt funksjonsevne.

Bredtvet (Oslo) tilbyr kurs om dysleksi, språkvansker, IKT og læremidler i spesialundervisning mm.  De individuelle kursene er ikke lagt ut i kalenderen vår.

NAV-kurs i inkluderende arbeidsliv (Oslo).  For bedriftsledere, tillitsvalgte, verneombud, osv.  De individuelle kursene er ikke lagt ut i kalenderen vår.

Glenne autismesenter i Borre (ved Horten i Vestfold) tilbyr 11 kurs i vår 2011.  De individuelle kursene er ikke lagt ut i kalenderen vår pga avstanden.


Tipper du? 

Velg oss som din grasrotmottaker via SMS.
Send GRASROTANDELEN 992092785 til 2020 (tjenesten er gratis).

Husk at du ikke blir belastet noe for å være grasrotgiver, og eventuell premie blir like stor.  Les mer her.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer