Nyhetsbrev februar 2011

Innhold

 Hilsen fra styret . . . . . . . . Endringer
 Merk kalenderen. . . . . . . . Arrangementer i foreningen
 Noen som er interessert i. . Sommerjobb, bokprosjekt, Kompetente foreldre
 Satsningsområdet 2010. . . Dykk i arkivet
 Månedens tema . . . . . . . . Hummer og kanari
 Tipper du ? . . . . . . . . . . . Info om Grasrotandelen

 

 


Kjære medlemmer og andre interesserte —

datafrustrasjoner.jpgEpostene dere mottar fra oss vil fra nå av ha et forenklet format, med kun en link til nyhetsbrevet på nettsiden vår og en kort oversikt over innholdet.  Når dere klikker inn på nyhetsbrevene på nettsiden vår vil dere finne omtrent like mye informasjon som før.

Bakgrunnen for endringen er tidsprioriteringer.  Vi har brukt mye tid på å formattere epostversjonen av nyhetsbrevet, men resultatene har ikke vært tilfredsstillende.  Nyhetsbrevet ser forskjellig ut, avhengig av hvilket mailprogram og hvilken nettleser man bruker.  Bilder kan forsvinne, norske bokstaver kan bli byttet ut med rare symboler, og tekst kan bli forskjøvet.

Vi håper alle finner noe interessant i denne utgaven av nyhetsbrevet, og vi håper å se mange av dere på årsmøtedagen 5. februar.  Se invitasjonen her.

Med vennlig hilsen

Styret ved Lora Rypern

 


Merk kalenderen

 28.01.11  Påmeldingsfrist, årets "plukk og miks" dag (Emma Hjorth i Sandvika).
 29.01.11  Klatring (Vulkan klatresenter i Oslo)
 05.02.11  Årsmøtet (Emma Galleri i Sandvika).  Se innkalling/sakslista.
05.02.11  Lunsj, dialogkonferanse og aktiviteter etter årsmøtet (Emma Hjorth).  Se invitasjonen.
 10.02.11  Foreldregruppetreff (LMS Blakstad i Asker). 
17.02.11  Foreldregruppetreff (Nebbenes Nord i Eidsvoll)
 ukjent  Foreldregruppetreff (Follo).  Nærmere info blir sendt innad i gruppa, som
 kan kontaktes via epost til follo.ain.akershus@gmail.com
ukjent  Foreldregruppetreff (Nedre Romerike).  Nærmere info blir sendt innad i gruppa, som
 kan kontaktes via epost til akershus@autismeforeningen.no.
februar  Kurs i søvnvansker, nonverbale lærevansker, skolenekting mm.
 Se oversikt over eksterne kurs i februar.
mars  3 ART kurs, 2 IP/IOP kurs, og en kurs om jenter med autisme/Asperger
 er blant kursene som arrangeres i mars.  Se kursoversikten
april  2 kurs om belønningssystemer, kurs om over- og underfølsomme sanser,
 og et samlivskurs arrangeres i april.  Se kursoversikten
mai  Hva med et kurs om barnehagebarn som blir avvist i leken, impuls-
 kontroll, eller spesialpedagogikk?  Se oversikt over eksterne kurs i mai.  

Noen som er interessert i…

En sommerjobb?  Sommerjobbprosjektet er åpent for ungdommer med funksjonsnedsettelser (f.eks. autisme/Asperger).  En organisasjonen som heter Unge Funksjonshemmede står bak prosjektet, men medlemskap i "Ungfunk" er ingen forutsetning for deltakelse.  Ungfunk har i utgangspunktet tenkt å fokusere mest på Oslo-området i år for å sikre god nok oppfølging, men geografisk utvidelse kan være aktuelt, da en del av arbeidsgiverne kan tilby arbeid i andre deler av landet.

Å skrive om egen diagnose (alle aldre)?  SPISS Forlag etterlyser tekster skrevet av barn, ungdom og voksne med autisme/Asperger.  Hvordan er det å ha denne diagnosen, på godt og vondt?  Teksten bør være på mellom 1 og 10 sider lang.  De som får sin tekst trykket i boken vil få et engangshonorar på kr 3000,-  Les mer her

Å bli med på Kompetente foreldre?  Senter for helsefremmende arbeid inviterer til informasjonsmøte om "Kompetente foreldre," veiledningsgrupper for foreldre til barn m
ed funksjonshemning eller kronisk sykdom.  Det populære tilbudet på Ahus hjelper foreldre til funksjonshemmede barn bli bevisst på egne ressurser og finne egne løsninger for en bedre hverdag.  Les mer her.  Informasjonsmøtet er onsdag 2. februar, kl. 18.00 til 20.00.  Påmelding og spørsmål sendes til karen.therese.haugstvedt@ahus.no

Å være arbeidsleder for en ny bedrift?  Pixellus er et ennå ikke operativt spesialistselskap innen digitalisering, redigering og restaurering av film og foto, bemannet med mediainteresserte personer med Asperger syndrom eller høytfungerende autisme.  Les mer her


Satsningsområde 2010: IP og IOP

I denne utgaven:  Et dykk i arkivet

dykk_i_arkivet.jpgStyret er travelt opptatt med å forberede til årsmøtet, hvor vi bl.a. velger nytt satsningsområde. 

Her er et tilbakeblikk over hva vi har satset på de siste tre årene.  Ta et dykk titt i arkivet, som inneholder mange interessante artikler som oppdateres jevnlig med nye linker.  Finner du noe du ikke har oppdaget før?

 

2010 – IP og IOP

2009 – Rettigheter

2008 – Voksenlivet:  Kontinuerlig tilrettelegging


Månedens tema:  Hummer og kanari

Månedens inspirasjonKristins drømmebolig
Kristin, en ung kvinne med autisme og utviklingshemning, fikk et skreddersyd hus, fylt med utstyr som aktiviserer henne.  Les artikkelen her.  Dialogkonferansen vår (5. februar 2011) handler delvis om bolig.  Gå til invitasjonen.

Noe til barna For kaldt å ake?  Prøv et akespill! 
Line Rider er et enkelt og kreativt dataspill for alle som kan bruke en datamus og liker å le.  Alt man trenger å gjøre er å tegne en strek (akebakke) og klikke på play – så suser kjelken ned akebakken, med mye knall og fall.  Akebakken kan være så enkelt eller så inviklet som du vil.  Barn på forskjellige funksjonsnivåer kan spille sammen og øve på turtaking på en morsom måte.  Her er en innføring på norsk

Månedens rettighetPass på fristen!
Fristen for å anke til trygderetten er seks uker i følge Tryderettsloven. De ser ofte bort fra kortvarige fristoversittelser, men dette kan være i ferd med å endre seg. En kjennelse i trygderetten kan tyde på at de vil kreve at det oppgis særlige grunner for fristoversittelse.  Se side 9 i Innblikk, trygderettens avis.

Jukeboks:  David Militello – en liten gutt med stort talent
David Militello fikk diagnosen autisme som to-åring.  Han begynte å synge før han lærte å si mamma.  Da han var 9 år deltok han i tv-programmet "America’s Got Talent" (samme konsept som "Norske Talenter").  Han gikk videre to ganger men kom dessverre ikke blant de topp 40 som deltok i delfinalene.  Her synger han "Ben" av Michael Jackson.

Ring og få hjelpDen uavhengige sosialrådgivningen (DUS)
DUS tilbyr gratis rådgivning eller samtaler om dine utfordringer.  Det gjelder deg som føler at du sliter og opplever maktesløshet i forhold til å skape et godt liv for deg og dine.  De kan hjelpe deg med å se etter ressursene og mulighetene, både i deg selv, i de som er rundt deg og i de etablerte hjelpetjenestene.  DUS drives av sosionomstudenter som har praksis og seniorer innenfor feltet. De har tid til å høre på deg og vi har taushetsplikt. De holder til i sentrum av Oslo, C.J. Hambros plass 5 like ved Tinghuset, men de tar imot henvendelser fra alle. Ta gjerne kontakt på tlf. 21 38 38 84 eller 904 05 368 for timebestilling eller for å svar på konkrete spørsmål om rettigheter osv.  Epostadressen til DUS er post@oslodus.net.   


Tipper du? 

Velg oss som din grasrotmottaker via SMS.
Send GRASROTANDELEN 992092785 til 2020 (tjenesten er gratis).

Husk at du ikke blir belastet noe for å være grasrotgiver, og eventuell premie blir like stor.  Les mer her.

 

 

 

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer