Nyhetsbrev februar 2010

Innhold

 Hilsen fra styret  Noen tanker før årsmøtet
 Merk kalenderen  Arrangementer i foreningen
 Satsningsområdet 2009  Tilsyn (rettigheter i praksis)
 Månedens tema  Særfradrag som kan være aktuelle
 Eksterne kurs  Nye tips om kurs og kurskataloger

 

Kjære medlemmer og andre interesserte –

Stirring.  Hvisking.  Nedlatende blikk.  Sårende kritikk.  Velmenende råd fra folk som ikke har peiling.  En koselig familietur kan bli ødelagt av slik, særlig hvis vi foreldre er slitne i utgangspunktet.

Men når vi gjør ting sammen med andre medlemmer i fylkeslaget, opplever vi støtte og aksept, raushet og respekt.  Vi håper å se mange av dere lørdag 6. februar, når vi holder årsmøte og tilbyr lunsj, foredrag, bading og andre morsomme familieaktiviteter på Emma Hjorth i Sandvika.  Vi har hele stedet til oss selv.  Program og påmeldingsinformasjon finner du her.   Husk påmeldingsfristen mandag 1. februar.

Vi ønsker å presisere at selve årsmøtet er gratis.  Egenandel på 100 kroner (400 kroner for ikke-medlemmer)  dekker lunsj, foredrag, og/eller aktiviteter både for deg, ledsageren og eventuell familie.

Akkurat nå forbereder vi budsjettet og begynner å tenke på hva vi ønsker å gjøre i det kommende året.  I den forbindelse har vi tre spørsmål til dere:

– Er det noen som kan tenke seg å starte en ny foreldregruppe, f.eks. til foreldre i Øvre Romerike, foreldre til barnehagebarn, eller foreldre til barn som sliter med muntlig språk?  Foreldregrupper får økonomisk støtte av fylkeslaget og må være åpen for nye deltakere.  Gi beskjed så snart som mulig om du har lyst til å starte en ny gruppe.

– Hvor mange av dere er interesserte i en foreldregruppe hvor barna får bli med?  Det kan være et fint alternativ til dere som sliter med å finne barnevakt.  Ta kontakt med oss hvis du ønsker et slikt tilbud.

– Har dere positive eller negative erfaringer med hjelpeapparatet som dere ønsker å dele med oss?  For å kunne drive interessepolitisk må vi holde oss oppdatert på hva som skjer rundt omkring i det store fylket vårt.  Gi oss gjerne eksempler på både gode tilbud og dårlig behandling innenfor skole, sosiale tjenester, barnevern, NAV, helseforetak mm.  Kontaktinformasjon finner du her

Vi sees 6. februar!

Med vennlig hilsen
Styret ved Ragnhild B. Holden og Lora Rypern

 

Merk kalenderen:

30.01.2010 Klatring på Skøyen klatresenter.  Ungdommer/unge voksne med ledsager
06.02.2010 Årsmøte på Emma Gjestehus i Sandvika. 

Etter årsmøtet lunsj, og seminar om trygderettigheter og støtteordninger ved overgang til studier og arbeidsliv. Aktiviteter på Emma Sansehus og Emma Friskhus. Påmeldingsfristen er 1. februar.

15.02.2010 Foreldregruppetreff på Jekyll & Hyde i Lillestrøm.  For nærmere info, meld din interesse via lederen i fylkeslaget.
15.03.2010

Gøy på Hurlumheihuset i Kolbotn.  Nærmere info kommer.       

 

Satsningsområde 2009:  Rettigheter

Denne artikkel er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.  Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.

Helt siden siste årsmøte i februar 2009 har vi hatt rettigheter so
m satsningsområde (
se arkivet).  Snart er det nytt årsmøte og nytt satningsområde, og vi tenkte å avslutte "Rettigheters år" ved å ta en titt på rettigheter i praksis.  Forskrifter og lover hjelper jo lite hvis de ikke blir fulgt.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus utfører tilsyn i utvalgte kommuner hvert år. Temaene varierer, men resultatene er forbausende like:  kommunene klarer ikke å følge lovverket fullt og helt.  Tilsyn uten avvik eller bemerkninger er sjelden vare, og avvikene kan være svart grove — som å la en klasse sitte uten lærer seks timer i uka.

Vi har skrevet en liste over 22 måter som kommuner avviker fra loven på.  Lista består av ett eksempel fra hver kommune i Akershus, med en link til tilsynsrapporten vi tok det fra (der kan du også lese om andre avvik og bemerkninger).  

Hva har akkurat din kommune gjort feil?  Er avvikene kjente for deg?  Hvis det fortsatt skjer i din kommune tross tilsyn så ønsker NFU å høre fra deg.  Send gjerne en kopi til oss.

Her er lista, organisert etter tema (Opplæring, sosiale tjenester og barnevernsloven).

 

Månedens tema – Særfradrag som kan være aktuelle

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.  Dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte skattejuridisk rådgivning. 

Neste måned starter utsendelse av selvangivelsen (22. mars), og vi ønsket å tipse våre lesere om fire særfradrag som kan være aktuelle for personer med autisme/Asperger og deres foresatte.  Vi tenkte at det var lurt å være tidlig ute med informasjonen.  De fleste har jo en travel hverdag, og det er ikke bare bare å sette seg ned og lese om skattespørsmål og samle/skrive dokumentasjon.

Dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte skattejuridisk rådgivning.  Hvis du har spørsmål, ta kontakt med ditt lokale skattekontor eller ring Skatteetaten på telefonnummer 800 80 000.

Les hele artikkelen her.

 

Eksterne kurs

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold av eksterne kurs og foredrag – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt, pris e.l. blir endret.

Arbeidsavklaringspenger.   Fra 1. mars 2010 blir det innført en ny stønad som erstatter attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad.  Den nye stønaden kalles arbeidsavklaringspenger.  Finn ut mer om den nye stønaden på gratis seminar på Åråsen (9. februar) eller Nittedal (10. februar).  Invitasjonen er vedlagt nederst på denne siden (hvis du ikke finner den, prøv igjen her). 

Ny kurskatalog fra Spiss.  Spiss har flyttet til nye lokaler på Nedre Bekkelaget.  De tilbyr ti kurs i vårhalvåret, inkludert et kurs om søsken i februar.   Se kurskatalogen her.  

Skattekveld.  Funksjonshemmedes fellesorganisasjon arrangerer skattekveld med fokus på særfradrag for store sykdomsutgifter.  Arrangementet finner sted 16. mars i Lørenskog.  Invitasjonen og kart er vedlagt nederst på denne siden (hvis du ikke finner dem, prøv igjen her). 

Nafo-seminar 2010.  Norsk atferdsanalytisk forening arrangerer seminar 5.-9. mai på Storefjell høyfjellshotell.  Tilleggsseminaret er i år satt av til å behandle temaet verbal atferd.  På hovedseminaret står i overkant av 80 forelesere klare til å forelese om alt fra skoletilbud til barn med autisme til utfordrende atferd hos en voksen med Asperger.  Les mer her

Andre tips.  Vi har laget en oversikt over eksterne kurs i 2010.  Klikk her for å lese den.  

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer