Nyhetsbrev desember 2011

Velkommen til nyhetsbrevet for desember 2011

Månedens gylne puslebrikke:puslebit.jpg

Se og hør har "Ukens sjampis", Romerikes blad har "Dagens rose", og vi har nå "Månedens gylne puslebrikke", for å hedre fylkeslagets mange støttespillere.

I denne utgaven sier vi takk til våre hyggelige og hjelpsomme likemenn.

Veien til mestring og et godt tjenestetilbud er ikke lett.  Våre likemenn lytter, viser vei, heier på dem som sliter og tilbyr gode møteplasser.  De gjør en stor frivillig innsats for fylkeslaget, på mange forskjellige arenaer:

Foreldregruppetreff.  Foreldregruppene våre er mer populære enn noensinne, takket være våre dyktige foreldregruppeledere:  Ann Margret i Nedre Romerike, Ellen i Øvre Romerike, Berit-Kristin i Follo og Helen i Asker/Bærum.  Helen arrangerte sitt siste foreldregruppetreff i november, men hun fortsetter å engasjere seg – bl.a. gjennom Asker kommunes temakvelder.  Ta kontakt med styret hvis du kan tenke deg å ta over som leder eller medleder i Asker/Bærum-gruppa.  Tips:  Foreldregruppe Nedre Romerike arrangerer årets siste treff tirsdag 20. desember kl. 20.00, på Fratellis i Lillestrøm.  Både "gamle" og nye deltakere er hjertelig velkommen.      

Én-til-én likemannsarbeid.  Noen ganger er det nødvendig med personlig hjelp til selvhjelp.  Dette skjer først og fremst via fylkeslagets telefon og epostadresse.  Tusen takk til Peggy, Ragnhild og Lora som har hatt ansvaret for én-til-én likemannsarbeid i 2011.  

Uformelt likemannsarbeid.  Én eller flere likemenn er på plass på hvert arrangement i fylkeslaget.  De har taushetsplikt og tar gjerne en prat med deg.  Det er mange likemenn som stiller opp i løpet av året — både styremedlemmer, tidligere tillitsvalgte og frivillige foreldre.  Ingen nevnt, ingen glemt.

Litt om symbolikkenPuslebrikker har vært et symbol for autisme helt siden 1963, da autismeforeningen i England begynte å bruke den som logo (les mer her).  De fleste autismeforeningene i verden fulgte etter.  Det sies at symbolet reflekterer vårt ønske om å finne fram til et helhetlig bilde eller svar — hva er årsakene til ASD og hvilke metoder/behandlinger kan redusere vanskene og få fram individets sterke sider? Puslebrikkene pleier å være i forskjellige farger, som skal symbolisere mangfoldet blant personer og familier som lever med ASD. Hvorfor valgte vi en gyllen puslebrikke? Jo, fordi våre støttespillere er gull verdt!


kunnskap.gif

 

Nytt i kunnskapsbanken 

Foilene fra dialogkonferansen for barnehager.  Presentasjonen ga en innføring i tegn på autisme, gråsonetilfeller, observasjon, bekymringssamtaler og tilrettelegging i barnehagen.

Tilpassede ridetilbud.   Forskning viser at ridning har en positiv effekt på mennesker med ASD.  I denne artikkelen finner du linker om hestesport og ASD, samt en oversikt over relevante tilbud.  

"Annerledes."  Styremedlem Fridtjof Eilertsen har skrevet en bokanmeldelse av "Annerledes," nylig utgitt av Spiss forlag.  

"Jakten på sannheten om Asperger syndrom."  Styremedlem Fridtjof Eilertsen har skrevet en bokanmeldelse av en spennende ny bok av Gustav Koi.

Litt fra arkivet for våre nye abonnenter som jobber i barnehage:  

Møt noen jenter med barneautisme.  Her finner du diverse linker som handler om småjenter med autisme.  

Artikler om kartlegging og planarbeid.  Her finner du våre artikler om tidlig og intensiv opplæring, støtte til kommunikasjon, kartlegging av sosiale ferdigheter, planlegging av overganger, individuell utviklingsplan mm.  Artiklene inneholder massevis av nyttige linker.


sm__nytt.gif
Smånytt 
I denne utgaven: 
Ny rapport om språkkartlegging i barnehagen, jul og ASD, gratis habiliteringsopphold i Nordland, gratis digital lærebok fra Gyldendal, hjelp til differensial diagnostikk, vgs i Akershus og en underskriftskampanje om BPA.

 

Språkkartlegging i barnehagen.  En ny rapport vurderer åtte ulike kartleggingsverktøy som brukes i barnehager.  Rapporten ser på språkkartlegging av både typiske barn, minoritetsspråklige barn, og barn med nedsatt funksjonsevne.  Les mer her.

Jul og ASD.  I julen er dagene annerledes enn de pleier å være, og det kan være en stor utfordring for personer med ASD.  Når venner og slekt ikke forstår disse utfordringene blir belastningen enda større.  Det kan derfor være en idé å informere litt om ASD i forkant av et besøk, som i dette brevet (på engelsk).   Ellers finner du tips om tilrettelegging i artikkelen "Hjælp!  Det er jul," skrevet av en dansk pedagog som jobber med barn med autisme.  Til slutt en julesang:  "Christmas Waltz," vakkert fremført av en tenåring med autisme. 

Habiliteringsopphold for hele familien. Tilbudet er til barn fra 10 til 13 år som har Asperger syndrom, sammen med familien. Oppholdet varer i to uker og har fokus på hverdagsmestring for hele familien, ikke minst ift fysisk aktivitet. Familiene får prøve ut forskjellige aktiviteter i et inkluderende og trygt miljø. Søk om gratis plass gjennom fastlegen. Les mer her.

Smartbok er en ny, levende lærebok fra Gyldendal.  Den kombinerer det beste fra den tradisjonelle læreboka med de mange mulighetene som ligger i digitale læremidler.  Smartboka er tilrettelagt for differensiering og er tilgjengelig gratis i skoleår 2011/2012.  Les mer her

Differensial diagnostikk.  Voksenpsykiatriske enheter og voksenhabilitering kan nå få råd og veiledning av det nyetablerte Nevropsykiatrisk konsultasjonsteam.  Behandlere kan søke tid for konsultasjon i saker som er differensialdiagnostisk kompliserte sett i forhold til Regionalt fagmiljø sine målgrupper (dvs. autismespekterdiagnoser, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi).  Les mer her.    

Vgs i Akershus.  Fylkeskommunen lanserte "Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus:  skoleåret 2010-2011."  Rapporten inneholder ikke så mye om spesialundervisning eller tilpasset opplæring, men den gir en god oversikt over skolene i fylket.  Rapporten inneholder også statistikk om gjennomføring, læringsresultat og læringsmiljø.  Gå til rapporten

Underskriftskampanje om BPA.  Endelig er det blitt innført en norsk standard for BPA-kontrakter (brukerstyrt personlig assistanse).  Kommunene har fått en sterk henstilling om å ta den i bruk, og en underskriftskampanje prøver å bidra til at Asker, Bærum og andre kommuner i Vest-regionen gjør nettopp det.  Gå til underskriftskampanjen.  


kalender.jpg

 

Merk kalenderen

 

 

20.12.12   Foreldregruppetreff på Fratellis i Lillestrøm

28.01.12   Klatring på Vulkan klatresenter

03.02.12   Søknadsfrist – Autismeenhetens familieuke på Frambu

11.02.12   Årsmøtet i AiN Akershus.  Nærmere info kommer.

Kun til intern bruk:  1 2 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer