Nyhetsbrev desember 2010

Innhold

 Hilsen fra styret . . . . . . . . Takk for innsatsen
 Merk kalenderen. . . . . . . . Arrangementer i foreningen
 Nyhet . . . . . . . . . . . . . . . Noen som er interessert i…?
 Satsningsområdet 2010. . . Kartlegging i 6 viktige områder
 Månedens tema . . . . . . . . Julegavetips 2010
 Eksterne kurs. . . . . . . . . . Tips om kurs i Oslo/Akershus
 Tipper du ? . . . . . . . . . . . Info om Grasrotandelen

Del på Facebook

 


Kjære medlemmer og andre interesserte —

Oppmerksomhetsfelt.  Er ikke det et nyttig ord?  Når vi kommuniserer med personer med autisme/Asperger bør vi være bevisst på oppmerksomhetsfeltet deres.  Muntlige beskjeder fanges ikke opp hvis oppmerksomheten er rettet mot andre ting.  Ansiktsuttrykk fanges ikke opp hvis oppmerksomheten er rettet mot hender som gestikulerer. 

Alle har egentlig et mer eller mindre begrenset oppmerksomhetsfelt.  Vi lever i en tid med uttallige krav og gjøremål og en konstant informasjonsflom, og vi kan ikke være oppmerksom på alt.  Derfor ønsker vi å vie litt oppmerksomhet til alle som gjorde en innsats for fylkeslaget i år:

Kontaktpersonene i foreldregruppene, som har arrangert til sammen 20 treff i år!  Vi ønsker velkommen til de nye kontaktpersonene i Follo, som vil gjerne høre fra deg (send en epost til follo.ain.akershus@gmail.com).

Valgkomitéen, som fant noen fantastiske styremedlemmer til oss.  De er interesserte i å høre fra alle som kan tenke seg å stille i styret et år eller to eller som vet om gode kandidater.  Send en epost til as@ingrid.oeines.com.

Tom-Arne, som stiller opp på klatring fire ganger i året.  Og Berit, som fører regnskap for oss.  Og revisoren vår, Bente

Medlemmene våre, som gjør aktivitene våre til en positiv opplevelse for alle, som skriver på foreningens nettforum, og som støtter oss økonomisk.  Har dere hatt nytte av hotellavtalen og de andre medlemsfordelene

Men vi hadde ikke vært der vi er i dag uten pionerene som stiftet foreningen i 1965 og kalte den for "Landsforeningen for psykotisk utviklingshemmede."  Les mer om foreningens historie

En av foreningens tidlige støttespillere var Frambubyggeren Odd Kjus.  Kjus døde nylig, men han var fortsatt i full aktivitet da Autismeforeningen fikk anledning til å gjennomføre fullverdige kursopplegg på Frambu på åttitallet.

Tidligere var vår gruppe ansett for å være for vanskelig og utfordrende for Frambu-miljøet, men Odd Kjus ville det annerledes. I ett nært samarbeid med daværende sentralstyre i foreningen ble det gjennomført flere svært gode kursopplegg for vår gruppe på Frambu. 

Våre tanker går til hans familie og venner.   

Vi ønsker dere alle en koselig adventstid.

Med vennlig hilsen

Styret ved Lora Rypern


Noen som er interessert i å…

medvirke i en kort dokumentarfilm?  Sanden media i Kristiansand har fått i oppdrag av Autismeforeningen å lage ti korte filmer om autisme.  Den første, "Plass til alle," er en tv-reklame som ble sendt i påsken.  Snart skal de lage et par nye filmer (på 3-4 minutter hver).  "Min brors vokter" handler om søsken, og en annen film handler om følelsene som kan dukke opp hos foreldre når barnet får en diagnose.  De trenger å komme i kontakt med interesserte familier.  Filmopptak skjer ikke nødvendigvis i Kristiansand, og ikke alle intervjuene som blir tatt opp kommer med i filmene.  Ta kontakt med Autismeforeningen snarest for en uforpliktende prat.

få en tilrettelagt jobb?  Godt fungerende autister og aspergere med genuin interesse for data, film og foto søkes til et selskap som skal etableres i første halvår 2011. Selskapet skal drive med scanning, redigering og forbedring av gamle fotografier og etter hvert også andre typer bearbeiding og andre medier. For mer info kontakt Christian Wig 958 00 958, christian.wig@startgass.no eller Anne Grete B. Wig 958 22 958, ag@startgass.no.

skaffe seg nettverk og kunnskap om autisme/Asperger?  Har du samtidig lyst til å sitte i styret i fylkeslaget? I såfall vil vi i valgkomiteen gjerne ha kontakt med deg, f.eks ved en mail til as@ingrid.oeines.com. Varamedlem for 1-år og styremedlem for 2-år står for valg.  Styret har møter ca 8 ganger i året.

bli fosterforeldre?  Bufetat i Sandvika lånte oss lokaler til dialogkonferansen vår, og de fortalte oss både om "God skole er godt barnevern" (en ny brosjyre om skolerettigheter) og behovet for flere fosterhjem.  Ta kontakt med Fosterhjemstjenesten for en uforpliktende samtale.    

få et lærerikt år i FFO Akershus?  Funksjonshemmedes fellesorganisasjon trenger forslag til styrekandidater i fylket (velges for ett år om gangen).  Tips oss på akershus@autismeforeningen.no

leie et møterom i Lørenskog?  FFO Akersh
us har møterom til utleie (opptil 40 personer).  Ta kontakt med dem hvis interessert.


Merk kalenderen

 07.12.10  Foreldregruppetreff (Lillestrøm). 
 09.12.10  Foreldregruppetreff (LMS Blakstad i Asker)
 13.12.10  Foreldregruppetreff (Nebbenes Nord i Eidsvoll)
 13.01.11  Foreldregruppetreff (Nebbenes Nord i Eidsvoll)
 29.01.11  Klatring (Vulkan klatresenter i Oslo)
 05.02.11  Årsmøtet med lunsj, seminar og aktiviteter (Emma Hjorth i Sandvika). 
 Nærmere info kommer.
    2011  Aktiviteter i gymsal for barn med autisme (Oslo), et samarbeid mellom
 Oslo fylkeslag og Norges idrettshøgskole.  Send en epost til
  <!– var prefix = 'mailto:'; var suffix = ''; var attribs = ''; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy63028 = 'oslo' + '@'; addy63028 = addy63028 + 'autismeforeningen' + '.' + 'no'; document.write( '‘ ); document.write( addy63028 ); document.write( ‘‘ ); //–> oslo@autismeforeningen.no <!– document.write( '‘ ); //–> hvis du er interessert.

Satsningsområde 2010: IP og IOP
I denne utgaven: Kartlegging i 6 viktige områder

På dialogkonferansen for grunnskolen lærte vi at en god IOP har mål innenfor seks områder: faglig utvikling, atferd, selvstendige arbeidsvaner, sosial kompetanse, motoriske ferdigheter og pedagogisk bruk av særinteresser.  Men hvilke mål?

Fornuftig målsetting starter alltid med en vurdering/kartlegging. I denne artikkelen finner du tips til kartlegging i alle seks målområder. Skjemaene er gratis og lette å bruke.  Lykke til! 

Les hele artikkelen her.


Månedens tema:  Julegavetips 2010

Her er mange gavetips som kan være interessante for våre lesere — alt fra iPhone applikasjoner til DVD-filmer og bøker. 

Lista er kun til informasjon og inspirasjon.  Den er ikke en anbefaling, verken av produktene eller de kommersielle nettsidene vi linker til. 

Les hele artikkelen her.

 


Eksterne kurs

Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold av eksterne kurs og foredrag – og er heller ikke ansvarlig om tidspunkt, pris e.l. blir endret.

Her kommer ti nye tips om eksterne kurs i Oslo/Akershus.  Flere tips finner du i de kronologiske oversiktene våre:  desember,  januar, februar, mars, april og mai.

NB:  Kurs som varer i to eller flere dager er merket med pluss (+)

08.12.10   Funksjonshemmedes erfaringer med sosiale medier (Oslo)

16.12.10   Selvskading – hva hjelper? (Ahus)

16.12.10   Seminar om familier med nedsatt funksjonsevne i Oslo (Oslo), ifb med en ny rapport.

07.01.11+ Marte Meo-metoden i barnehager (Oslo).  Andre Marte Meo-kurs.

21.01.11   Livsutfoldelse og læring (Oslo), om personer med omfattende funksjonsnedsettelser

24.01.11 &
nbsp; Hvorfor maser dere om registrering hele tiden? (STI, Nordvoll)

25.01.11   Marte Meo og barn med nedsatt funksjonsevne (Oslo).  Andre Marte Meo-kurs.

26.01.11   Presisjonsopplæring, en spennende metode for leseopplæring (Oslo).  
                Samme kurs arrangeres i Sørum 10. mars.

26.01.11   Saksbehandling etter Lov om sosiale tjenester, Kap. 4A (Ullevål sykehus).  Se side 9 i linken.

26.01.11+ Aktiv læring trinn 1 (Oslo), Aktiv læring er et opplæringssystem for barn/voksne
                med langsom læringstakt og utviklingsnivå under 4 år.


Tipper du? 

Velg oss som din grasrotmottaker via SMS.
Send GRASROTANDELEN 992092785 til 2020 (tjenesten er gratis).

Husk at du ikke blir belastet noe for å være grasrotgiver, og eventuell premie blir like stor.  Les mer her.

 

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer