Nyhetsbrev august 2011

Velkommen til nyhetsbrevet for august 2011 — i en ny og mer oversiktlig drakt. 

skolestart.gifNyhetsbrevet er nå delt inn i fire seksjoner:

– Månedens gylne puslebrikke

– Nytt i kunnskapsbanken

– Smånytt

– Merk kalenderen

Vi håper alle vil finne noe interessant å lese, uansett hvilken livssituasjon man står i.

Med vennlig hilsen
Styret ved Lora Rypern  


 

 

puslebit.jpg

Månedens gylne puslebrikke:

Se og hør har "Ukens sjampis", Romerikes blad har "Dagens rose", og vi har nå "Månedens gylne puslebrikke", for å hedre fylkeslagets mange støttespillere.  Hvorfor en gyllen puslebrikke?  Jo, fordi puslebrikker har lenge vært et symbol for autisme, og våre støttespillere er gullverdt! 

I denne utgaven kaster vi litt glans over alle som stemmer på valgdagen og er politisk engasjerte i egen kommune. 

Dere bidrar til at politikere og beslutningstakere i kommunene får høre hvordan innbyggere med ASD har det.  De får også vite hvordan budsjettkutt og andre avgjørelser rammer denne sårbare gruppa.  Det hjelper ofte med litt "fakta på bordet", og derfor har vi samlet linker til informasjon om kommunenes pengebruk, skoleresultater og tegn på tjenestekvalitet.  Gå til artikkelen.  Vi har også samlet linker til diverse valgomater/velgerguide.

Litt om symbolikken.  Puslebrikker har lenge vært et symbol for autismespekterdiagnoser (ASD).  Symbolet reflekterer vårt ønske om å finne fram til et helheltig bilde eller svar — hva er årsakene til ASD og hvilke metoder/behandlinger kan forminske vanskene og få fram individets sterke sider?  De forskjellige fargene representerer mangfoldet blant personer og familier som lever med ASD.


kunnskap.gif

 

Nytt i kunnskapsbanken  
 


"Vi med Asperger – hør vår stemme."  Et dikt  skrevet av Siri Marie Oland fra Aust Agder fylkeslag

Tilsyn 2011.  Fylkesmannen i Oslo og Akershus utfører tilsyn i utvalgte kommuner hvert år. Temaene varierer, men resultatene er forbausende like: kommunene klarer ikke å følge lovverket fullt og helt.  Hva har akkurat din kommune gjort feil? 

Plan for valgdeltakelseVoksne med autismespekter diagnoser (ASD) har stemmerett, også de som har utviklingshemning eller demens.  I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan du kan utrede interessen, finne brukervennlige ressurser, og planlegge gode løsninger.

Tips:  Hvor bra har kommunen din egentlig vært i den siste valgperioden?  Vi har samlet linker til informasjon om kommunenes pengebruk, skoleresultater og tegn på tjenestekvalitet.  Gå til artikkelen.   

 


 

sm__nytt.gif
Smånytt 
I denne utgaven:  ASD hos søsken, rettigheter ift spesialpedagogisk hjelp, et populært gruppetilbud på Ahus, konkurransen "Hvis jeg fikk bestemme" og planlegging- og finansieringshjelp til PLO-prosjekter.

ASD hos søsken. Forskere i Canada har gjennomført en stor studie om genetisk risiko for ASD hos søsken. De fulgte 664 søsken fra spebarnsstadiet til 3 års alderen. Hele 19% fikk en ASD diagnose. Risikoen var større hos gutter (26%) og enda større hos de som hadde to eller flere eldre søsken med ASD (32%). Ekspertene i artikkelen understreker hvor viktig det er å følge godt med på utviklingen til søsken og ha en lav terskel for å få dem utredet. Les også forskningsrapporten (begge linkene er på engelsk).

Veileder ti
l opplæringsloven (barnehage, grunnskole og vgs).
Velkommen til nytt skoleår/barnehageår. Vi håper at alle barn og unge med ASD vil få et forsvarlig opplæringstilbud i år, med god trivsel og bra læringsutbytte. Vet du nok om barnets rettigheter ift spesialpedagogisk hjelp? Vi har tipset om denne veilederen før, men nå har den en ny nettsideadresse — bokmerk denne linken.

Kompetente foreldre.  Senter for helsefremmende arbeid inviterer til informasjonsmøte om "Kompetente foreldre" 31. august.  Det populære gruppetilbudet på Ahus hjelper foreldre til funksjonshemmede barn bli bevisste på egne ressurser og finne egne løsninger for en bedre hverdag. 

Hvis jeg fikk bestemme.  Er du mellom 12 og 18 år og mener politikerne bør våkne?! Delta i konkurransen «Hvis jeg fikk bestemme!» og vinn videokamera og sendetid på TV 2.  Siste frist for å sende bidrag er onsdag 7. september.

Prosjektfinansiering.  Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Nettsiden inneholder nyttige verktøy til deg som vil planlegge og finansiere eget prosjekt.  Du kan også lese om mange spennende prosjekter innen aktiv omsorgreduksjon i tvangsbruk, individuell plan og brukermedvirkning (som prosjektet "Bruker spør bruker" i Bærum).  


kalender.jpg

 

Merk kalenderen

 

22.08.11    Valgdebatt arrangert av FFO i Akershus

25.08.11    Foreldregruppetreff (Lillestrøm)

11.09.11    Skogtur for voksne med Asperger (Oslo)

12.09.11    Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget

17.09.11    Klatring på Vulkan klatresenter

21.09.11    Foreldregruppetreff (Eidsvoll)

23.09.11    Aspergertreff arrangeres på Rica Helsfyr i Oslo  

22.10.11    Høstseminar på Frogner grendehus. Nærmere info kommer.

Høst 2011  Hva med å delta på et par eksterne kurs eller fritidsarrangementer?  Se oversiktene her.

Tips:  Hvis du ikke er opptatt av kort reisevei, vil du kanskje også være interessert i diverse kurs på Sykehuset Østfold, f.eks. et kurs i Fredrikstad om stønader fra NAV og andre rettigheter.  

Verktøykasse for tillitsvalgte

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer