Nyheter om rettigheter, januar 2009

Sakset fra medlemsbrev januar 2009

Dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.  Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådde i kraft 1. januar.  Husk at folk med autisme eller andre usynlige funksjonsnedsettelser også tilhører målgruppa for loven.
http://tinyurl.com/diskrim

"Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen" er splitter ny og gir oversikt over de viktigste kommunale tjenestetilbudene med info om rettigheter.
http://tinyurl.com/veiviser

Rausere forskrift for pasienttransport siden september 2008.
http://tinyurl.com/8wus77

Rapport om spesialundervisning.  FFOs Rettighetssenter registrer henvendelser ang. problemene brukerne har med å få realisert sine rettigheter.  På bakgrunn av registreringen ble det utarbeidet en rapport om spesialundervisning i grunnskolen og videregående skole:
http://tinyurl.com/ffo-rapport

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer