Nye prioriteringsveiledere for habilitering

Helsedirektoratet har revidert prioriteringsveilederne for habilitering for barn, ungdom og voksne slik at de er i tråd med pasient- og brukerrettighetsloven. Endringene trådte i kraft 1. november 2015. 

Alle henvisninger til spesialisthelsetjenesten blir vurdert i forhold til føringene som gis i de aktuelle prioriteringsveilederne. Disse beskriver hvordan nasjonale helsemyndigheter mener gjeldende regelverk skal tolkes. Veilederne gir også uttrykk for hva Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene mener er god faglig praksis.

(OBS: Den enkelte tjeneste står fritt til å velge annerledes enn det som foreslås i veilederne, dersom dette er godt begrunnet.)

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer