Nye medlemstyper i Autismeforeningen

krittegning av familie

Autismeforeningen har fra og med 2018 to medlemstyper:

  1. Hovedmedlem (fra 15 år) – kr 400,- per kalenderår
  2. Husstandsmedlem – kr. 50,- per kalenderår

For å kunne bli husstandsmedlem må det være et hovedmedlem på samme adresse.

Begge medlemskap er personlige og må registreres med fødselsår og adresse. Bladet Autisme i dag sendes automatisk til hovedmedlemmer 4 ganger pr. år.

Verktøykasse for tillitsvalgte