Nye medlemskapstyper i Autismeforeningen

Endringer i Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratets tilskuddsreglement gjør at endringer i medlemsskapstyper er nødvendig. På landsmøtet i 2015 ble derfor følgende medlemsstruktur vedtatt innført fra 2015:

Hovedmedlem, kr. 375,- pr år

 • Dette er et personlig medlemskap for alle over 15 år. Medlemskapet må registreres med fødselsår og adresse. Medlemskapet omfatter:
  • Abonnement på medlemsbladet Autisme i dag
  • Tilsendt informasjon fra foreningen sentralt og fra fylkeslaget
  • Deltakelse i lokale arrangement og aktiviteter
  • Muligheten til å engasjere seg i foreningens arbeid
  • mulighet til å få råd fra foreningens faglige råd
  • Stemmerett på årsmøtet i fylkeslaget
  • Mulighet til å inneha verv i foreningen(over 18 år)

Hovedmedlem ung, for de som er mellom 15 og 25 år, kr 275,- pr år

 • Dette er et personlig medlemskap for alle over 15 år. Medlemskapet må registreres med fødselsår og adresse. Medlemskapet omfatter:
  • Redusert kontingent
  • Abonnement på medlemsbladet Autisme i dag
  • Tilsendt informasjon fra foreningen sentralt og fra fylkeslaget
  • Deltakelse i lokale arrangement og aktiviteter
  • Muligheten til å engasjere seg i foreningens arbeid
  • mulighet til å få råd fra foreningens faglige råd
  • Stemmerett på årsmøtet i fylkeslaget
  • Mulighet til å inneha verv i foreningen(over 18 år)

Husstandsmedlemskap. Tilknyttet et hovedmedlem på samme adresse. kr. 175,- pr år

 • Dette er et personlig medlemskap for alle over 15 år. Medlemskapet må registreres med fødselsår og adresse og være tilknyttet et hovedmedlem registrert på samme adresse. Medlemskapet omfatter:
  • Stemmerett på årsmøtet
  • Redusert kontingent
  • Deltakelse i lokale arrangement og aktiviteter
  • Muligheten til å engasjere seg i foreningens arbeid
  • mulighet til å få råd fra foreningens faglige råd
  • Stemmerett på årsmøtet i fylkeslaget
  • Mulighet til å inneha verv i foreningen(over 18 år)
  • Ingen tilsendt post

Juniormedlemskap. For personer under 15 år. kr 50,- pr år

 • Dette er et personlig medlemskap for barn og unge opptil 15 år. Medlemskapet må registreres med fødselsår og adresse og må knyttes til et hovedmedlem på samme adresse. Medlemskapet omfatter:
  • Deltakelse i lokale arrangement og aktiviteter
  • Muligheten til å engasjere seg i foreningens arbeid

Ordningen med familiemedlemskap avvikles.

Familiemedlemsskap telte som 2 medlemmer, og ga de samme rettighetene som 1 hovedmedlemsskap og 1 husstandsmedlemskap. Ordningen avvikles på grunn av krav om at hvert medlem skal registreres individuelt og ved eget navn. Medlemmer som er registrert med familiemedlemskap vil derfor fra og med 2015 bli registrert som 1 hovedmedlem og 1 husstandsmedlem der vi har opplysninger.

Abonnement på Autisme i dag, kr. 300,- pr år

Abonnement er ikke et medlemskap og gir ingen medlemsrettigheter, men støtter foreningens arbeid gjennom abonnementsavgiften. Abonnenten får tilsendt 4 utgaver av Autisme i dag hvert år.

Både medlemskap og abonnement løper til det blir avsluttet av den enkelte.

Hva betyr den nye medlemsstrukturen for deg som medlem?

Dersom du står registrert som hovedmedlem eller husstandsmedlem medfører den nye strukturen kun prisøkningen på kr. 25,- i året. Dersom dere står registrert som familiemedlemmer ber vi dere om å meld fra enten, per post eller på epost, slik at vi kan endre til den eller de medlemskapene dere ønsker i stedet for familiemedlemskap.

Vi oppfordrer alle som har anledning til det om å melde inn barn under 15 år som juniormedlemmer. Jo flere medlemmer foreningen har, jo bedre står vi rustet til å arbeide for å nå målene våre om et autismevennlig samfunn. Det er imidlertid ikke obligatorisk å melde inn barna, men et tilbud om å melde inn og samtidig støtte foreningen, både sentralt og i fylkeslaget.

Hovedmedlem ung er en medlemskapstype som er rettet inn mot unge mellom 15 og 25 år. Foreningen ønsker med denne medlemskapstypen å sette et større fokus på ungdom, både de som selv har diagnosen, deres søsken og andre ungdommer som er interessert i autismespekteret. Vi ønsker å engasjere ungdom i forhold til autismespekter og samfunn og få deres innspill til aktiviteter og interessepolitikk.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer