Nye bøker i samlingen


I 2014 og 2015 kjøpte vi inn mange spennende bøker – med vekt på bøker som handler om skole, tenåringer og/eller psykisk helse.  Vi har ikke kapasitet til å drive med utlån av bøker, men du kan bla i bøkene på våre seminarer og konferanser. Sjekk også med biblioteket i kommunen. Selv om de ikke har boka du leter etter, kan de likevel prøve å ordne fjernlån fra et annet bibliotek.


 
Bøkene er sortert etter bestillingssted og utgivelsesår (i omvendt kronologisk rekkefølge).


 
Bøker som bestilles fra Pedlex forlag:
«IOP i praksis: individuell tilpasning i skolen» (2013) av Arne Aarnes. Gå til innholdsfortegnelsen.
«Spesialundervisning og IOP» (2013) ved Malin Saabye (red.).  Undertittelen er «Begreper, saksgang og regelverk.» Gå til innholdsfortegnelsen.
«Assistent i grunnskolen» (Pedlex, 2012) av Trine Gustafson og Grete Sevje. Ta en titt i boka.
«God start på ungdomstrinnet (Pedlex, 2012) ved Malin Saabye (red.). Ta en titt i boka.
______________________________________________________________________
Bøker som bestilles fra Spiss forlag:
«Sex, kjærlighet og Aspergers syndrom» (2013) av Inger Jalakas. Gå til innholdsfortegnelsen.
«Autisme hos jenter» (2011) av Shana Nichols m. fl. Bla i den engelske versjonen (som heter «Girls growing up on the autism spectrum»).
«IP og IOP» (Spiss, 2011) av Torill Fjæran-Granum. Gå til innholdsfortegnelsen.
«Den sjette sansen II» (2010) av Carol Gray. Bla i den engelske versjonen (som heter «The Sixth Sense II»).
«Lær meg språk» (2010) av Sabrina Freeman og Lorelei Dake. Bla i den engelske versjonen (som heter «Teach Me Language») eller se en innholdsbeskrivelse på norsk her.
«Klokkemysteriet» (2008) av Torill Fjæran-Granum. Se en side fra boka her.
______________________________________________________________________
Diverse andre bøker:
Bokene kan kjøpes i vanlig bokhandel eller nettbokhandel hvis ikke noe annet er notert.
«Hvorfor hopper jeg» (2014) av Naoki Higashida. Bla i den engelske versjonen (som heter «The reason I jump»). Kan kjøpes i vanlig bokhandel eller nettbokhandel.
«Sosiale antenner har mange frekvenser» (2013) av Lisbeth Iglum Rønhovde og Ellen Ekevik. Gå til innholdsfortegnelsen.
«Autisme og pubertet» (2012) av Ellen Gjesti. Undertittelen er «Hvordan forklare og tilrettelegge for å håndtere puberteten.» Gå til innholdsfortegnelsen. Bestilles fra Nordvoll skole og ressurssenter.
«Om elever med Asperger syndrom» (2013) av Statped Vest og Stavanger PPT. Den fullstendige tittelen er «Håndbok: Informasjon og tips til lærere i grunnskolen om elever med Asperger syndrom.» Kun tilgjengelig i PDF-versjon.
«Tips til lærere i grunnskolen» (2012) av Statped Vest og Stavanger PPT. Den fullstendige tittelen er «Kunnskapløftets kompetansemål for norsk muntlige tekster, tilpasset elever med Asperger syndrom. Operasjonalisering av mål.  Tips til lærere i grunnskolen.» Kun tilgjengelig i PDF-versjon.
«Syngja» (2012) av Lars Amund Vaage. Les mer om romanen her. Kan kjøpes i vanlig bokhandel eller nettbokhandel.
«Å utforske følelser [angstmestring]» (2009) av Tony Attwood. Undertittelen er «Kognitiv atferdsterapi for angstmestring : Asperger syndrom, høytfungerende autisme og beslektede vansker.» Bla i den engelske versjonen av boka.
«Å utforske følelser [sinnemestring]» (2009) av Tony Attwood. Undertittelen er «Kognitiv atferdsterapi for sinnemestring : Asperger syndrom, høytfungerende autisme og beslektede vansker.» Bla i den engelske versjonen av boka.
«Fokus på overganger mellom ulike skoleslag» (2010) av Bitten Munthe-Kaas. Heftet kan nedlastes gratis eller bestilles fra NFUs nettbutikk.
«Mestringskatten – arbeidsbok» (2006) av Philip C. Kendall m.fl. Gå til innholdsfortegnelsen.
Tips: Se «Fylkeslagets boksamling» og «Bøker kjøpt i 2013.»  

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer