Ny veileder fra helsedirektoratet om rehabilitering,habilitering,individuell plan og koordinator

Helsedirektoratet har nå laget en ny veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.

Målet med veilederen er at den skal hjelpe ledere og fagfolk til å arbeide bedre sammen om rehabilitering, habilitering,læring og mestring og koordinering. Helsedirektoratet ønsker å bidra til felles forståelse og enhetlig veiledning om sentrale spørsmål både knyttet til innhold i tjenestene og samhandling.
Felles forsåelse og kunnskap er sentralt for god samhandling, både internt i helse- og omsorgstjenesten og mellom sektorer som yter tjenester til pasienter og brukere med behov for habilitering og rehabilitering.
Habiliterings – og rehabilitteringsfeltet kjennetegnes av et vidt spekter av aktører. Sektorene NAV, oppvekst, utdanning, kultur og frivillige er viktige.
Målgruppen er primært ledere og fagpersonell i helse- og omsorgstjenesten i kommunene og i spesialisthelsetjenesten og i andre velferdstjenester som kan bidra til gode og helheltlige habiliterings og rehabiliterings forløp.

Veilederen kan lastes ned her:
Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer