Ny veileder for studenter som har ADHD og Asperger syndrom

Universell, tidligere Nasjonal pådriver for tilgjengelighet i høyere utdanning, har utarbeidet en ny veileder for rådgivere ved høyere utdanning, som arbeider med å tilrettelegge for studenter med ADHD og Asperger syndrom.

De siste årene har Universell samarbeidet med blant annet NevSom, tilretteleggingskontakter og studenter med å samle kunnskap og erfaringer om studenter med ADHD og Asperger syndrom i høyere utdanning. Dette arbeidet har resultert i en veileder som Universell nå har utgitt. Universell skriver på sine hjemmesider at veilederen skal «sikre økt forståelse om vansker og egnet tilrettelegging for studenter i målgruppen.»

Universell ble opprettet av Kunnskapsdepartementet i 2003, og er organisatorisk lagt til NTNU.

Les mer om og last ned veildederen på Universells hjemmeside.

Verktøykasse for tillitsvalgte