Ny veileder for saksbehandling og tildeling av helse-og omsorgstjenester i kommunene

Det har kommet en ny veileder i for saksbehandling som er et verktøy for alle som arbeider med saksbehandling og tildeling av helse og omsorgstjenester i kommunene.

Utgangspunktet for saksbehandling og tildeling innenfor de kommunale helse – og omsorgstjenestene er at det skal tilbys riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang. God saksbehandling er viktig for å kvalitetssikre tildelingen av helse og omsorgstjenester. Kommunalt ansatte som arbeider med saksbehandling og tildeling av helse og omsorgstjenester forvalter et stort ansvar på vegne av  myndighetene, og tjenestene er av stor betydning for pasient, bruker og pårørende skriver Kristin Mehre avdelingsdirektør i avdeling omsorgstjenester i Helsedirektoratet.

Veilederen gir en praktisk innføring i de reglene som gjelder ved kommunal saksbehandling og tildeling av disse tjenestene. Målet er at den også skal egne seg for bruk i undervisning og opplæring på området.

Helsedirektoratet håper at saksbehandlers og lederes arbeid med å sikre gode helse og omsorgstjenester, sier Mehre.

Den nye veilederen, med det fulle navnet  IS-2442 Veileder for saksbehandling- Tjenester etter helse- og omsorgstjenestelovens §3-2 første leddnr 6,3-6 og 3-8, er utarbeidet på grunn av endringer i lovverket. Den erstatter IS-1040 Saksbehandling og dokumentasjon for pleie og omsorgstjenester.

Last ned veilederen her : Veileder-for-saksbehandling-IS-2442

På www.helsedirektoratet.no finnes mange nyttige veiledere og rundskriv som er svært aktuelle for vår gruppe.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer