Ny boligveileder for mennesker med utviklingshemming

 

Husbanken har i samarbeid med Bufdir laget en ny boligveileder som retter seg mot mennesker med utviklingshemming og deres pårørende. Veilederen skal gi kunnskap om hvilke muligheter som finnes for personer med utviklingshemming til å skaffe seg en egen eid bolig.

Denne veilederen gir informasjon om hvordan utviklingshemmede selv, eller deres pårørende kan gå frem for å kjøpe eller bygge egen bolig. Det er helt i tråd med målene om retten til et selvstendig liv, og det å være en del av samfunnet på lik linje med alle andre.

Veilederen er delt i to hoveddeler. Den første handler om å bygge bolig sammen med andre og utfordringer knyttet til etablering av borettslag og sameie. Den andre omhandler det å kjøpe bolig alene. Veilederen sier blant annet noe om regelverk, støtteordninger, kontrakter, konkrete eksempler.

Prøv den nye veilederen på Husbankens hjemmesider.

Kilde: BUFDir

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer