NTNU-kurs om autismespekterforstyrrelser

NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

VIDEREUTDANNING Bedre læring og livskvalitet for barn, unge og voksne med autismespekterforstyrrelser (ASF)

Høsten 2013 – våren 2014

Medlemmer i Autismeforeningen som er pårørende til mennesker med en
autismespekterdiagnose, selv har en diagnose eller er tillitsvalgte, kan høre på
foredragene gratis, men må selv betale for mat og eventuell overnatting.

Her kan du lese mere om hele viderutdanningsprogrammet

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer