Notater fra innlegg av Jannicke Akse, Individuell Opplæringsplan (IOP)

Notatene er skrevet med utgangspunkt i foredrag fra Jannicke Akse​, Trondheim kommune, på Batteriet 8. januar 2018​. Grunnlaget er hentet fra Håndbok i spesialpedagogisk arbeid, som er Trondheim kommune sin egen veileder for dem som jobber med spesialpedagogisk tilrettelegging.
Håndboka bygger på Udir.no sin veileder knyttet til spesialundervisning. Les hele vedlegget

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer