Notater fra innlegg av Jannicke Akse, Individuell Opplæringsplan (IOP)

Notatene er skrevet med utgangspunkt i foredrag fra Jannicke Akse​, Trondheim kommune, på Batteriet 8. januar 2018​. Grunnlaget er hentet fra Håndbok i spesialpedagogisk arbeid, som er Trondheim kommune sin egen veileder for dem som jobber med spesialpedagogisk tilrettelegging.
Håndboka bygger på Udir.no sin veileder knyttet til spesialundervisning. Les hele vedlegget