Norske foreldre til barn med ASD er positive til klinisk gentesting

En ny studie har kartlagt holdninger til gentesting blant 1455 norske foreldre til barn med ASD. Studien er den største i sitt slag og rapporterer om klart positive holdninger.

De hyppigste grunnene foreldrene i studien angir for å ta en gentest er å få vite årsaken til barnets ASD og for å bedre mulighetene for tidlige tiltak og tilrettelegginger. Foreldrene foretrekker klinisk gentesting når et barn viser atferds- eller utviklingsmessige utfordringer, og at hensikten med testingen skal være å styrke barnets utvikling. Foreldrene mener også at gentesting i hovedsak bør tilbys de som allerede har barn med ASD. Få av foreldrene synes å være interessert i eventuelle fremtidige muligheter for prenatal (før fødsel) diagnostisering. En av ti er imot klinisk gentesting. Disse er skeptiske til at testing vil ha noen fordeler, men synes ikke å være spesielt engstelige for eventuelle ulemper, som for eksempel diskriminering og familiekonflikter.

Foreldrenes holdninger synes å være i samsvar med holdningene til helsepersonell og ASD-eksperter.

Studien er gjort blant Autismeforeningens medlemmer og er et samarbeid mellom Autismeforeningen, NevSom og NORMENT: Norsk senter for forskning på mentale lidelser. Førsteforfatter er ansatt i Autismeforeningen.

Studien i sin helhet er tilgjengelig her: http://www.mdpi.com/1422-0067/18/5/1078/htm

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer