Likemannsarbeid

En likemann er en person som vet hvordan det er å leve med autisme, enten som foreldre, annen pårørende, eller har diagnosen selv.

Mye av jobben vi gjør i autismeforeningen, går under «likemannsarbeid».

I Nord Trøndelag har vi en egen likemannstelefon : 95907637, der man kan ringe og snakke med likemann, hvis man har problemer, lurer på noe, eller bare har lyst til å snakke med noen som vet hva det å leve med autismespekter diagnose går ut på. Du kan også ta kontakt med oss på mail nord-trondelag@autismeforeningen.no 

Som likemann kan man også være med som bisitter i møter, hvis man ikke har lyst til å gå alene, feks i møter med barnehage, skole, ansvarsgruppemøter, møter med kommunen, barnevern, NAV etc.

 

Top