Nei til boligdiskriminering!

Dag Olav har autisme og utviklingshemning. Da foreldrene satte i gang et byggeprosjekt, ble han diskriminert av kommunen på grunn av sitt behov for omsorgstjenester. I denne artikkelen kan du lese mer om Dag Olav, om boligdiskriminering og om hvem som kan hjelpe deg hvis du (eller barnet ditt) opplever diskriminering. 
Mange har lest om Dag Olavs kamp for å få sitt eget hjem. Saken ble dekket av både Dagbladet og Aftenbladet. Dag Olav vantrivdes i omsorgsboligen, og foreldrene satte i gang et byggeprosjekt. Han ble tildelt en kommunal selvbyggertomt, men plutselig ble tomta trukket tilbake av kommunen. Grunnen var at han trenger omsorgstjenester. Kommunen endret også tildelingskriteriene for å luke vekk andre søkere med bistandsbehov. Familien tok kontakt med både NFU og Likestillings- og diskrimineringsombudet. Kommunen ble felt for diskriminering og måtte betale ham kr. 25.000 i erstatning.
Funksjonshemmede og andre utsatte grupper skal ikke diskrimineres på boligmarkedet! Her er noen regler som alle bør være obs på:
Bolig- og utleieannonser
Annonser skal ikke inneholde diskriminerende tekst. For eksempel kan man ikke skrive at boligen leies ikke til utviklingshemmede.
Boligsalg 
Boligeiere har rett til å se bort i fra høyeste bud, uten å måtte oppgi en nærmere forklaring. Det hender likevel at eieren eller megleren sier hva de har lagt vekt på. Hvis de har lagt vekt på funksjonsnedsettelse hos budgiveren eller budgiverens familie, kan man klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Man kan selvfølgelig også klage om de har lagt vekt på kjønn, etnisitet, religion, livssyn, seksuell orientering og andre diskrimineringsgrunnlag.
Borettslag og boligsameie
Borettslag og boligsameie kan ikke ha diskriminerende vedtekter eller diskriminere på andre måter. Et borettslag kan kreve at leietakere godkjennes av styre, men styret har ikke lov til å legge vekt på usaklige og diskriminerende kriterier.
Utleie
Når rommet/rommene er i samme bolig som utleieren selv bor i, står han/hun fritt til å velge hvem som skal få bo der.  Ved utleie av en selvstendig bolig, derimot, er det ikke lov å diskriminere. Nedsatt funksjonsevne kan ikke regnes som saklig grunn til å nekte framleie, personskifte eller opptak i husstand. Den kan heller ikke tillegges vekt ved opphør av leieforholdet. Se husleieloven §1-8.
Utleie og NAV
Noen blir nektet utleie fordi de har kommunal depositumsgaranti eller mottar stønad fra NAV. For eksempel pleide et utleieselskap å avvise alle som mottok arbeidsavklaringspenger. Selskapet foretok ikke en konkret og objektiv vurdering av personens økonomi. Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderte at selskapets praksis var indirekte diskriminerende mot leietakere med nedsatt funksjonsevne og dermed ulovlig. Les hele saken her.
Har du opplevd boligdiskriminering?
I så fall, ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet. Kontaktinformasjon og tips finner du under «Leie bolig» og «Kjøpe bolig» på ombudets nettside.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer