Nasjonal autismekonferanse Tønsberg konferansen 1-3 juni 2016

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier, Oslo Universitetssykehus, Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold og Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus har gleden av å invitere til Nasjonal Autismekonferanse på Oseberg Quality Hotel Tønsberg 1.-3.juni 2016.

Denne konferansen arrangeres i Tønsberg hvert andre år. Konferansen avholdes i juni og programmet dekker en bredde av temaer knyttet til diagnoser innen autismespekteret i et livsløpsperspektiv. Håpet er at konferansen skal bli et fast møtested for fagpersoner, forskere og andre interesserte, og kan inspirere til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med diagnoser innen autismespekteret.

Program og informasjon om konferansen kan leses her: Nasjonal autismekonf. Tønsbergkonf. – 01.-03.06.16 –

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer