Muntlig høring – Opplæringsloven

Autismeforeningen i Norge deltar 20. 4. 2023 på muntlig høring om forslag til ny opplæringslov – Prop. 57 L (2022-2023).
Høringssal 1
Fotokreditering: opphavsperson, Peter Mydske. Opphavsrett, Stortinget

Prop. 57 L (2022-2023). Les mer om proposisjonen på regjeringens sider her.

Autismeforeningens innspill til forslag om ny opplæringslov – Prop. 57 L (2022-2023) ligger her.

Verktøykasse for tillitsvalgte