Muntlig høring – Opplæringsloven

Autismeforeningen i Norge deltar 20. 4. 2023 på muntlig høring om forslag til ny opplæringslov - Prop. 57 L (2022-2023).

Høringssal 1

Prop. 57 L (2022-2023). Les mer om proposisjonen på regjeringens sider her.

Autismeforeningens innspill til forslag om ny opplæringslov – Prop. 57 L (2022-2023) ligger her.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer