Munnmotoriske vansker og svelgeproblemer

suger__r.jpg

Dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte profesjonell rådgivning av tannhelsepersonell eller andre fagfolk. Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.

Et barn med autisme har en språkforsinkelse og prater utydelig. Han sikler også mye og har problemer med å blåse ut bursdagslys og bruke sugerør. Han foretrekker myk mat. Har disse tingene noe med hverandre å gjøre?  Det er mer sannsynlig enn du kanskje tror…
I denne artikkelen har vi samlet linker om munnmotoriske vansker og svelgeproblemer.


Hva er munnmotoriske vansker og svelgeproblemer?

Hypotoni, apraksi, dysfagi… Det er lett å gå seg vill i en jungel av medisinske begreper. Men du kan finne en fin innføring i munnmotoriske vansker og svelgeproblemer her:


Hvordan utredes disse vanskene?

I følge TAKO-senteret (et tannhelsekompetansesenter for sjeldne medisinske tilstander) er barnehabilitering riktig henvisningsinstans ved mistanke om nedsatt munnmotorikk.
Seksjon for nevrohabilitering – barn på Rikshospitalet har utviklet en sjekkliste for henvisning. På samme nettside finner du også en kort beskrivelse av hvordan vanskene utredes og behandles.


Hva med behandling av disse vanskene? 

I følge en fagperson som fylkeslaget har hatt kontakt med, har Den offentlige tannhelsetjenesten i de fleste fylkene etablert team som har erfaring i behandling av barn med hypoton munnmotorikk. Disse teamene samarbeider ofte med fysioterapeut og logoped.
Informasjon om aktuelle tiltak, metoder og hjelpemidler finner du i linkene samlet her.  Lista er ikke en anbefaling, verken av produktene eller de kommersielle nettsidene vi linker til.

  • Rikshospitalet:  En presentasjon om tverrfaglig samarbeid innenfor spise- og ernæringsvansker hos barn.
  • TAKO-senteret:  En fin nettside om oralmotorikk, med linker til hjelpemidler, treningsmetoder og videre lesing.
  • Amajo AS:  Oversikt over produktsortimentet innenfor munnmotoriske leker og hjelpemidler.
  • Infovest forlag: Oversikt over materialer til munnmotorisk trening. Målet er å gjøre treningen morsom, motiverende og underholdende.
  • TalkTools. TalkTools brukes til Oral Placement Therapy (OPT), som innebærer systematisk trening av munnmotoriske ferdigheter.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer