Møte med skolebyråden i Bergen kommune

Tirsdag 14. mai hadde Autismeforeningen, Hordaland fylkeslag et møte med den nye skolebyråden i Bergen kommune, Linn Kristin Engø. Fra fylkeslaget deltok leder Elisabeth Johansen og nestleder Kristin Whitehouse.

Vi snakket i hovedsak om hvorfor tidlig innsats for barn med autisme er så viktig og at tidlig innsats ikke bare omfatter barnehagebarn, men også skolebarn. Autismeforeningen var tydelig på at barn med autisme er ulike og har ulike behov for tilrettelegging. Vi mener fremdeles at teamet i kommunen som jobber med barn med autisme, bør styrkes slik at de har riktig kompetanse og tilstrekkelig med ressurser til å følge opp barna i hele skoleløpet.

Vi oppfattet at byråden satte pris på informasjon om autisme og hvordan vi opplever oppfølgingen av barn med autisme i kommunen. På møtet deltok også politisk rådgiver Oda Bjerkan, kommunaldirektør Trine Samuelsberg og seksjonssjef for spesialpedagogiske tjenester, Ragnhild Inderhaug.

Autismeforeningen er glad for den gode dialogen med byrådsavdelingen og vi håper naturlig nok våre innspill blir tatt med videre.

Fra ve: Kristin Whitehouse, Elisabeth Johansen, Ragnhild Inderhaug, Trine Samuelsberg og Linn Kristin Engø. Oda Bjerkan var fotograf.

 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer