Medlemstreff

Informasjon om medlemstreff:

Målgruppe:
Medlemstreff er et tilbud som voksne medlemmer og pårørende til barn, ungdom og voksne kan benytte seg av. På medlemstreff møter man andre i samme situasjon, der det er åpent for gode samtaler og utveksling av erfaringer.
Pr. dags dato er det faste medlemstreff i Ålesund, Ulsteinvik, Sykkylven, Molde, Misund, Skodje, Aure, Harøya og Vestnes. Det er ønskelig med oppstart i Kristiansund, men her trenger vi noen som vil stille opp som ansvarlig.

Organisering:
Så snart vi har nok interesse i et område, så starter vi opp. En fra styret i Autismeforeninga kan være med å lede møtet i oppstartsfasen. Det er meningen at medlemstreffene skal være selvgående etter hvert, og at noen i gruppa driver treffene videre. Styret stiller opp ved behov, når de blir kontaktet.

Antall deltagere:
Anbefalt antall deltagere er inntil 15 deltagere.

Antall møter:
Etter behov. Mange møtes ca. 10 – 12 ganger pr. år. Det kan være lurt å ha en fast dag, f.eks. siste mandagen hver mnd.

Tema:
• Første gangen: Presentasjon – bli kjent.
• Hvert møte skal i utgangspunktet ha ett tema.
• Tema og tidspunkt for møter avtales etter hvert, og skal meldes inn til styret.

Lokale:
Det er ønskelig at man bruker et lokale som ikke medfører kostnader, men dersom det ikke er mulig, kan foreningen dekke leie.

Gjennomføring:
• Alle medlemmer skal signere taushetsavtale, ett eksemplar beholdes i en perm som ansvarlig har tilgang på.
• Den ansvarlige skal fremvise politiattest til styret.
• Medlemslister: Skal fylles ut etter hvert møte, skannes og sendes til styrets e-post.
• Innkjøp: Kaffe, te, kjeks, frukt eller lignende dekkes av Autismeforeningen. Man bruker da et refusjonsskjema som fylles ut og sendes inn. Kvitteringer må ligge ved.
• Man kan gjerne være flere som går sammen om å drive medlemstreffene, men det er anbefalt at én person har hovedansvar.
• Det er anbefalt at man har en ordstyrer som passer på at alle får delta i samtalen.

Medlemstreff skal være et positivt tilbud hvor fokuset er å være tilstede for hverandre. Dette er lavterskel, og det skal være rom for alle pårørende. Det er viktig at vi tar oss godt av nye medlemmer, og at alle føler seg velkommen. Vi i styret hjelper gjerne til ved behov.
Vi gjør hverandre god!
Velkommen på medlemstreff rundt om i fylket vårt!

Komande medlemstreff 
blir vist i kalenderen til høgre, på  sida «Aktivitetar»

MEDLEMSTREFF (Tidligare kalt foreldregrupper) I M&R FYLKE

SYKKYLVEN: 
Ikke aktivt. Ta gjerne kontakt om noen ønsker og starte opp.

ULSTEINVIK:
*Jonna-Lise Skarmyr Gjerde. Telefon: 99106311.

Epost: jonna.l1965@gmail.com

*Sara Macpherson. Telefon: 91520623.
Epost: saramacp@gmail.com

MOLDE:
*Laila Iren Haukås. Telefon: 932 16388.
E-post: lulu-woody@hotmail.com

ÅLESUND:
*Yngve Fjørtoft. Telefon: 990 01260.
Epost: snurva@yahoo.no

*Ellef Røttereng. Telefon: 915 33509
Epost: ellefrottereng38@gmail.com

VESTNES:
Bente Marie Ødegård , Telefon: 98458798

Epost: bentemarie2008@live.no 

MIDSUND:
Ikke aktivt.  Ta gjerne kontakt om noen ønsker å starte opp.

AURE:
*Lise Moe. Telefon: 97637569.
Epost: lise1378@hotmail.com

HARØYA:
*Linn Hege Johansen. Telefon: 99711534.
Epost: linn.hege@outlook.com

SKODJE: 
*Kjersti Marie Skarsbø. Telefon: 94540392
Epost: kjersti.marie.skarsbo@gmail.com

Top