AKTIVITETSPLAN HELSE MØRE OG ROMSDAL VÅREN 2020

Gammelt innlegg

Merk at dette innlegget ble publisert for mer enn 1 år siden. Informasjonen i innlegget kan derfor være utdatert.

Her finn du aktivitetsplanen for Helse Møre og Romsdal våren 2020:  

Aktivitetsplan vår 2020-3

For meir informasjon om Helseforetaket sine kurs og opplæringstilbud kan du gå på nettsida deira: 

https://helse-mr.no/behandlinger/pasient-og-parorandeopplering

About the Author

Top