Minimseminar: Managing family Meltdown med Linda Woodcock

Mange familier som har medlemmer med autismespekterdiagnoser lever på grensen av sammenbrudd. De skal få et krevende dagligliv til å gå rundt. De skal håndtere jobb, søsken og andre familiemedlemmer sine behov. I tillegg må de ofte sloss mot et offentlig byråkrati for å få nødvendig hjelp og oppfølging. Hvordan skal man ivareta hele familien i en slik situasjon?
Hva trengs?

Vi har vært så heldig å få Linda Woodcock fra Birmingham til å snakke om dette viktige og vanskelige temaet. Linda Woodcock har utdanning innen samfunnsvitenskap og arbeider med voksne med utviklingshemming og spesielle behov. Hun leder bedriften AT-Autism, som er et trenings- og
rådgivningssenter i Storbritannia. Woodcock har mange års erfaring i arbeid med mennesker med autisme og deres familier. Tidligere har hun ledet rådgivnings- og selvhjelpstjenester samt støttetjenester for familier, for en større regional veldedighetsorganisasjon. Hun har vært sentral i
etablering og utførelse av nyskapende treningskurs for foreldre og familier i å forstå autisme og atferd som utfordrer. Videre har hun drevet  tilsvarende opplæring for fagpersonell innen helse og sosial, for
pedagogisk personell og innen rettsvesenet.


Woodcock arbeider både i Storbritannia og internasjonalt. Hun er medforfatter av boken Managing Family Meltdown, the low arousal approach and autism, sammen med dr. Andrea Page. I tillegg har hun
skrevet utallige artikler. Hun er også gjesteforeleser ved Birmingham City University og University of Birmingham. Hun leder også den brukerstyrte personlige assistansen for sin sønn, som har autisme og alvorlige lærevansker.


Tid: Onsdag 6.november kl 1800 – 2030
Sted: Møllendalsveien 6-8, Rom M8-502
Pris: kr 100,- for medlemmer
kr 300,- for ikke-medlemmer
Påmelding på deltager.no
Vi gjør oppmerksom på at det er et begrenset antall plasser.
Arrangementet er et samarbeid mellom Autismeforeningen og Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet.

Arrangementet er også opprettet på facebook, men påmelding vil uansett være på deltager.no


Har du spørsmål, ta kontakt på e-post: aaslaug.kalstad@autismeforeningen.no eller på telefon 92663681.

Velkommen!

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer