«Å klemme fingrene i døra. En bok om følelser»

”Å klemme fingeren i døra” er lett å like og har både spennende fotoer og små enkle, fargerike illustrasjoner tegnet av forfatteren selv.  Boka har også et lettfattelig språk.  Hormoner er f.eks. kalt ”kroppens rusmidler.”

 
 
Forfatter:  Vera Micaelsen, som er tidligere programleder på barnetv og trebarnsmor. Ett av barna har en diagnose, og Micaelsen har både forelest på Frambu og skrevet om pårørenderollen.   
 
Målgruppe:  ”Barn i alle aldre,” i følge forordet.


 

 
Anmeldelse:
 
”Å klemme fingeren i døra” er lett å like og har både spennende fotoer og små enkle, fargerike illustrasjoner tegnet av forfatteren selv.  Boka har også et lettfattelig språk.  Hormoner er f.eks. kalt ”kroppens rusmidler”:
– Adrenalin er kroppens styrkemiddel
– Dopamin er kroppens jubelbrus
– Endorfin er kroppens egen bedøvelse 
 
Boka lærer oss om kroppen og følelser, men også om å sette grenser, være medmenneske og bruke konfliktdempende strategier.  Boka understreker viktigheten ved å søke hjelp, f.eks. ved å ringe Alarmtelefonen for barn og unge (116 111).  
Boka understreker også det positive ved våre følelser.  Selv om de ofte er kaotiske og for sterke, hjelper de oss å justere kursen og ta gode valg.  Micaelsen bruker sneglen som metafor — sneglen bruker følehornene til å finne veien i livet.  
Boka har et ferskt perspektiv, og den gir også oss voksne noe å reflektere over.    Kapitlet om verdighet kan være en tankevekker for mange.  Alle trenger å bli sett, hørt og respektert, og alle trenger å føle seg til nytte, skriver Micaelsen.  Leseren kan lure – gjør vi nok for å sikre verdigheten til mennesker med ASD?  Selv når de skiller seg ut og kanskje ikke kan svare for seg?
Det eneste minuset ved boka er at noen øvelser fremstår som litt tullete.  Et eksempel på dette er å rekke opp hånda i klassen bare for å synge noe tilfeldig og si at du øver på å takle flauhet.
Tips:  Les også Dagbladets bokanmeldelse.
 

Litt om innholdet
 
Boka starter med tre kapitler med generell informasjon om følelser:  
– Hva er følelser?
– Kroppens rusmidler
– Øvelser som virker for alt
 
Så følger kapitler om ti forskjellige følelser:  fysisk og psykisk smerte, stress, begjær/misunnelse, sinne, usikkerhet, redsel, sorg/savn, dårlig samvittighet, ydmykelse og verdighet.  I hvert kapittel svarer Micaelsen på tre spørsmål:
– Hva er det som skjer?
– Hvorfor skjer det?
– Hva kan vi gjøre med det?
 
Spredt mellom kapitlene er tre korte men engasjerende fortellinger:
– om Gustav Vasa, en konge som gråt for å få viljen sin
– om lemen, dyr som kan bli så stresset at de dør av det
– om Nelson Mandela, som justerte Sør Afrikas kurs ved å satse på tilgivelse fremfor hevn
 

Om å bruke boka til sosial trening
 
Enkelte høytfungerende barn med ASD vil ha nytte av å lese boka alene, men det er en klar fordel å lese boka sammen med en voksen som kan tolke materialet og forankre det i hverdagen.  
 
Den voksne kan også velge ut tekst og strategier som passer best og hoppe over resten.  Noen barn med ASD kan nemlig oppleve boka som en ”ordflom” av forskjellige mulige reaksjoner, løsninger og øvelser.  Følelser er jo kompliserte.  
 
Leseren kan gjerne plukke ut kapitlene som er mest relevante, men det er lurt å lese kapitlene om kroppens rusmidler og øvelser først.
 
Tips:  Husk å sjekke biblioteket i kommunen.  Selv om de ikke har boka du leter etter, kan de likevel prøve å ordne fjernlån fra et annet bibliotek. 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer