Mer inkluderende læring for nevrodivergente

Kahoot! og LEGO Foundation lanserer felles initiativ for å øke bevisstheten rundt nevromangfold og inkludering!

Kahoot! og LEGO Foundation lanserer felles initiativ for å øke bevisstheten rundt nevromangfold og inkludering Kahoot! og LEGO Foundation lanserer nå en ny samling med læringsspill og undervisningsopplegg om nevromangfold og hvordan å legge til rette for inkludering av alle.

Oslo (6. september 2023): Kahoot! slipper i dag Uniting Minds , en samling læringsspill og undervisningsmateriale spesialutviklet av pedagoger for å øke bevisstheten rundt nevromangfold og skape inkluderende læringsmiljøer der alle elever kan trives og utvikle seg.

Uniting Minds er gratis tilgjengelig, og er en del av den offisielle lanseringen av initiativet Kahoot! for All , finansiert av LEGO Foundations Play for all Accelerator . Programmet jobber for å hjelpe nevrodivergente barn ved å bidra til innovasjon innen læring og lek.

Her finner du pressemelding med mer informasjon!

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer