Medlemsseminar i Bø med foredrag av Terje Wårheim

Autismeforeningen i Norge, Telemark lokallag inviterer til medlemsseminar med foredrag av Terje Wårheim (se info lenger ned)!

Sted: Bø Hotell, Gullbringvegen 32, 3800 Bø I Telemark

Tid: Lørdag 12. november kl. 11.45 (eventuelt til søndag 13. nov)

Man kan velge å delta på kun dagpakke, eller med overnatting frem til søndag.

I tillegg til foredrag blir det en mulighet for medlemmer å treffes for å utveksle erfaringer, bli kjent med andre og ha det hyggelig sosialt. Etter foredraget vil det bli mulig å stille spørsmål til Terje Wårheim.

Tema for foredraget er foreløpig ikke satt, men han får veldig gode skussmål for sine foredrag, så det er vel verdt å få med seg.

https://www.jobbaktiv.no/wp-content/uploads/terje-waarheim-nytt-200x200.jpg

Terje Wårheim har erfaring siden 1991 fra Spesialisthelsetjenesten i arbeid med ulike utfordringer knyttet til barn, ungdom og voksne, inkl foreldreveiledning. Wårheim er utdannet barnevernspedagog, har mastergrad i «Tverrprofesjonelt samarbeid i Helse og sosialsektoren», har studier og har undervist innenfor veiledningspedagogikk og brukermedvirkning i veiledning og i sexologi.

Terje Wårheim har også videreutdanning i ”trening av kognitive, emosjonelle og sosiale ferdigheter” (ART: Aggression Replacement Training).

Terje Wårheim foreleser om temaet ”Trening av sosial kompetanse” (sosial ferdighetstrening, sinnekontrolltrening og moralsk resonneringstrening), både innen- og utenlands, med alt fra 3 timers kurs til 6 dagers kurspakke med påfølgende veiledning. I tillegg foreleser Wårheim om forebygging og håndtering av problematferd hos barn og ungdom, kommunikasjon- og relasjonskompetanse, ulike opplæringsteknikker og også om andre relevante tema for ansatte / nærpersoner som samhandler med barn, ungdom og voksne. Terje Wårheim er en meget erfaren formidler, med solid faglig og praktisk kompetanse.

Program for dagen:

Oppmøte 11.45

Lunsj 12.00

Foredrag 13.15

Pausemat 16.00

Gruppedeling 16.30

Ferdig ca kl 17.30

Middag 19.00

Etter pausemat deler vi deltakerne i grupper, slik at det blir lettere for alle å diskutere ulike temaer. Det er ingen plikt til å bidra med noe, så det er fullt mulig å kun være tilhører.

Mulighet for overnatting i enkelt eller dobbeltrom.

Priser:

Alternativ 1: Dagpakke – inneholder lunsj, foredrag, pausemat, kaffe/te/mineralvann

Gratis for medlemmer – 600 kr for ikke medlemmer

Alternativ 2: Dagpakke inkl middag på kvelden.

200 kr medlemmer – 800 kr ikke medlemmer

Alternativ 3: Dagpakke, middag på kvelden og overnatting m/frokost søndag morgen.

Enkelt rom – total pris for medlemmer 800 kr og 1300 kr for ikke medlemmer.

Dobbeltrom – pris per pers 600 kr og 1150 kr per pers ikke medlemmer

Hver enkelt deltaker dekker selv drikke utenom det som blir servert i møterommet.

Påmelding skjer innen 11. oktober og husk å oppgi hvilket alternativ du/dere velger, navn på alle deltakere, telefonnummer og allergier telemark@autismeforeningen.no

Oppholdet betales innen 12. nov til konto 2610.17.41566

Merk betalingen med «Medlemsseminar i Bø», dette gjør jobben vår lettere i forhold til regnskapet.

Minner også om at det mulig å søke medlemspotten til dette arrangementet. Info i eget skriv.

Hilsen styret

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer