Medlemskapstyper

Har du mottatt en faktura for medlemskontingent i år? 

Hvis nei, kan det være tre grunner til det.  1) at du har glemt å melde fra om adresseendring, 2) at du ble strøket fra medlemslista pga manglende betaling, eller 3) at du ikke er medlem, og bare mottar epost fra fylkeslaget.  Medlemskap tegnes her.  Spørsmål og adresseendringer kan rettes til foreningens kontor.   

Hvis ja, ta kontakt med foreningens kontor hvis du ønsker å endre adresse eller  medlemskapstype.  Det er ikke nok å skrive det på giroen eller endre beløpet.  Ta også kontakt hvis medlemskapet er i barnets navn og barnet er under 18 år.

Vi oppmuntrer alle som abonnerer på nyhetsbrevet eller på «Autisme i dag» til å tegne medlemskap.  Det er en fin måte å støtte fylkeslaget, og det lønner seg å være medlem.  Les mer om medlemsfordelene her

Vi oppmuntrer også par og familier til å velge familiemedlemskap (eller husstandsmedlemskap i tillegg til hovedmedlemskap).   Nedenfor kan du lese om medlemskapstypene.


Autismeforeningens medlemskapstyper:

Hovedmedlemskap
Denne typen medlemsskap har 3 kategorier: 
A: Autisme/pårørende/andre interesserte 
B: Asperger syndrom/pårørende/andre interesserte
C: Fagpersoner/andre interesserte

Hovedmedlemskap er personlig, men institusjoner kan stå som medlem dersom medlemsskapet står ved en person (f.eks. Bygda skole v/rektor).  Hovedmedlemskap kan tegnes av personer over 18 år. Hovedmedlem får tilsendt 4 medlemsblad i året samt annen post fra fylkeslag og foreningens administrasjon (f.eks. kursinvitasjoner, invitasjoner til medlemsmøter etc.).  Hovedmedlemskap gir rett til 1 (en) stemme på årsmøtet ved betalt kontingent. Kontingenten er per i dag på kr. 350,- per år.

Husstandsmedlemskap
Husstandsmedlemskap er også personlig. Denne typen medlemskap kan bare tegnes av personer over 18 år som bor i samme husstand (dvs. på samme adresse) som en som har hovedmedlemskap. Det er altså ikke mulig å tegne husstandsmedlem dersom personen er eneste medlem i husstanden. Husstandsmedlemmer får ikke post (fordi hovedmedlemmet får post). Husstandsmedlemsskap gir rett til 1 (en) stemme på årsmøtet ved betalt kontingent. Kontingenten er per i dag kr. 150,- per år.

Familiemedlemsskap
Denne typen medlemsskap deles også inn i kategoriene nevnt under hovedmedlemsskap. Familiemedlemsskap gjelder for 2 (to) personer over 18 år som bor i samme husstand (dvs. på samme adresse), og gir rett til 2 (to) stemmer på årsmøtet ved betalt kontingent. Medlemsskapet er altså ikke personlig slik som hovedmedlemsskap og husstandsmedlemsskap, men personer som blir valgt inn i fylkeslagenes, eller foreningens, styre må stå registrert med medlemsskap i sitt navn.

Familiemedlemsskap gir en forsendelse av post, og medlemsblad dvs. ett eksemplar av hver utsendelse. For enkelhets skyld kan dere se på et familiemedlemsskap som en sammenslåing av et hovedmedlemsskap og et husstandsmeldemsskap.  Kontingenten for familiemedlemsskap er per i dag kr. 500,- per år.

Abonnement
I tillegg til de 3 medlemsskapstypene tilbyr vi abonnement på Autisme i dag. Et abonnement gir ingen medlemsrettigheter, ingen annen forsendelse av post/invitasjoner, kun 4 utgaver av Autisme i dag hvert år. Abonnement koster per i dag kr. 150,-

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer