Medlemsbrev november 2017

MEDLEMSBREV November 2017

Da var tiden inne med litt informasjon fra oss. Det har vært travle tider, men rom for litt nyheter har vi alltid.
Først, takk for sist til alle dere som kom på sommerfesten på Foldvik. Selv om vi var usikre på om det var sommerfest eller høstfest ble det en hyggelig dag. Litt regn og kaldt la ingen demper på denne dagen. Motto ble det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær.
I høst fikk vi et tilbud fra Eidene, om å arrangere en familie helg, men på grunn av alt for få ledige helger ble det alt for kort frist. Vi beklager dette. Vi lurer på om det er en interesse om at vi prøver igjen våren/ høsten 2018? Gi oss gjerne en tilbakemelding på mail eller telefon.
Vi planlegger nå aktivitetene våre for 2018. Har dere ønsker om hva vi skal finne på? Ønsker dere for eksempel søndagstur eller bowling o.l? Det hadde vært hyggelig å få en tilbakemelding.
Kommende arrangementer for våre medlemmer er:
1. desember er det julebord, det er sent ut egen mail til alle medlemmer
Januar 2018:
Nærperson kurs for foreldre og besteforeldre, aktiviteter for familiene. Det vil komme nærmere informasjon på vår facebookside etter hvert som datoer er klare.
Februar 2018:
Minner på årsmøtet onsdag 14 februar kl 18.00 2018.
Dette jobber vi med nå:
For tiden jobber vi mye med interessepolitikk. Vi har 9 brukerrepresentanter i ulike råd og utvalg. Vi ser at representantene til Autismeforeningen Vestfold fylkeslag blir mer og mer brukt, og de gjøre en god jobb der de sitter. Men vi mangler også brukerrepresentanter i flere kommuner i Vestfold, så er det noen av dere som ønsker å ha en slik oppgave, er det fint om dere tar kontakt med oss.Dette året har det blitt brukt mye tid på opplæring av brukerrepresentanter i regi av FFO/ Nav osv .
Vi har representanter i :
Nav: Larvik, Sandefjord, Holmestrand, Re, Horten, Svelvik, og Nav Vestfold.
Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Larvik, Horten, Sandefjord og Vestfold fylke
Sykehuset: Brukerutvalget ved SIV.
Glenne regionale senter for autisme: referansegruppen og prosjekt.

Vår leder deltok i prosjektet i Sandefjord hvor man så på hvordan tjenestene i kommune og hvor-dan de kan bli mer tilpasset brukere.
Vi ønsker flere styremedlemmer. Har du lyst til å være med så kontakt vår valgkomite ansvarlige: Elisabeth Solberg, på mail : josikaes@gmail.com eller telefon : 40858679.
Vi jobber med å etablere et nettverk for de med minoritets bakgrunn, Dette arbeidet er godt i gang, men det tar tid.
Kanskje det er noen der ute i kommunene som ønsker å starte en nettverksgruppe i sin kommu-ne? Da kan vi være behjelpelige med oppstart, men dette må driftes av foreldrene selv.
Det er lenge siden det ble bestemt at all post går via mail. Det vil i tillegg frigjør midler til andre akti-viteter. Men vi får mange mailer i retur pga feil mail adresse. Er du usikker på om vi har rett adresse, ta kontakt med oss

Vi i styret ønsker dere alle en god før juls tid og vi håper vi ser mange av dere på aktivitetene frem over.

Med hilsen
Autismeforeningen i Norge, Vestfold fylkeslag
Anne-Britt Forbord
leder

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer