Markering på Eidsvolls plass 23.11.22

Lenke til event: https://fb.me/e/43MAVBndl Gå inn og huk av for at du vil delta om du har anledning!

𝐇𝐯𝐚: Opprop – Rett til å velge bosted! Bevar investeringstilskuddet.

𝐇𝐯𝐨𝐫: Eidsvolls plass, Oslo. Foran Stortinget.

𝐍å𝐫: 23. november 2022 kl. 14.30-16.00

𝐇𝐯𝐞𝐦: 𝐀𝐥𝐥𝐞 som støtter at alle mennesker skal ha en reell mulighet til å velge bosted ønskes tilstede på oppropet.

Å kutte investeringstilskuddet vil ramme sårbare grupper som for eksempel har en historikk med 𝐫𝐮𝐬, er 𝐞𝐥𝐝𝐫𝐞, har 𝐧𝐞𝐝𝐬𝐚𝐭𝐭 𝐟𝐮𝐧𝐤𝐬𝐣𝐨𝐧𝐬𝐞𝐯𝐧𝐞 og/eller 𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐞𝐫 som gjør at man trenger mer eller mindre støtte i hjemmet.

Vi har invitert flere appellanter og mennesker med innflytelse som vi håper vil komme, lytte, snakke med oss og agere! Nærmere program kommer.

𝐀𝐫𝐭𝐢𝐤𝐤𝐞𝐥 𝟏𝟗 𝐢 𝐂𝐑𝐏𝐃 fastslår at «mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med hvem de skal bo med, på lik linje med andre, og ikke bo i en bestemt boform». Budsjettforslaget 2023 er et nådeskudd på drømmen om egen bolig.

𝐕𝐢 𝐨𝐩𝐩𝐟𝐨𝐫𝐝𝐫𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐠 𝐭𝐢𝐥 å 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐨𝐠 𝐝𝐞𝐥𝐞 𝐨𝐩𝐩𝐫𝐨𝐩𝐞𝐭: https://www.underskrift.no/vis/12287

𝐎𝐠 𝐦ø𝐭𝐞 𝐨𝐩𝐩 𝐟𝐨𝐫𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠𝐞𝐭! 𝐊𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐝𝐮?

Ta gjerne med plakat med slagord som støtter oppropet! 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer