Markering på Eidsvolls plass 23.11.22

Lenke til event: https://fb.me/e/43MAVBndl Gå inn og huk av for at du vil delta om du har anledning!

𝐇𝐯𝐚: Opprop – Rett til å velge bosted! Bevar investeringstilskuddet.

𝐇𝐯𝐨𝐫: Eidsvolls plass, Oslo. Foran Stortinget.

𝐍å𝐫: 23. november 2022 kl. 14.30-16.00

𝐇𝐯𝐞𝐦: 𝐀𝐥𝐥𝐞 som støtter at alle mennesker skal ha en reell mulighet til å velge bosted ønskes tilstede på oppropet.

Å kutte investeringstilskuddet vil ramme sårbare grupper som for eksempel har en historikk med 𝐫𝐮𝐬, er 𝐞𝐥𝐝𝐫𝐞, har 𝐧𝐞𝐝𝐬𝐚𝐭𝐭 𝐟𝐮𝐧𝐤𝐬𝐣𝐨𝐧𝐬𝐞𝐯𝐧𝐞 og/eller 𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐞𝐫 som gjør at man trenger mer eller mindre støtte i hjemmet.

Vi har invitert flere appellanter og mennesker med innflytelse som vi håper vil komme, lytte, snakke med oss og agere! Nærmere program kommer.

𝐀𝐫𝐭𝐢𝐤𝐤𝐞𝐥 𝟏𝟗 𝐢 𝐂𝐑𝐏𝐃 fastslår at «mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med hvem de skal bo med, på lik linje med andre, og ikke bo i en bestemt boform». Budsjettforslaget 2023 er et nådeskudd på drømmen om egen bolig.

𝐕𝐢 𝐨𝐩𝐩𝐟𝐨𝐫𝐝𝐫𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐠 𝐭𝐢𝐥 å 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐨𝐠 𝐝𝐞𝐥𝐞 𝐨𝐩𝐩𝐫𝐨𝐩𝐞𝐭: https://www.underskrift.no/vis/12287

𝐎𝐠 𝐦ø𝐭𝐞 𝐨𝐩𝐩 𝐟𝐨𝐫𝐚𝐧 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠𝐞𝐭! 𝐊𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐝𝐮?

Ta gjerne med plakat med slagord som støtter oppropet! 

Verktøykasse for tillitsvalgte