Markering 2 April Foran Stortinget

Melding fra Autismeforeningen sentraltt.

Hei alle sammen, 

Et medlem har tatt initativ og ønsker at vi skal lage en stand foran Stortinget 2 april.

Planen er å stå på stand og dele ut informasjonsmateriell. Therese Hongrø skal bake puslespillbit-kaker og dele ut. Vi i administrasjonen ser på muligheten for å få kjøpt inn et telt med Autismeforeningens logo på. Vi vil sende en epost til alle stortingsgruppene, slik at politikerne vet at vi er der og forhåpentligvis vil noen ønske å prate med oss.
Andre ideer mottas med stor takk.

Med vennlig hilsen
Trude Stenhammer

Fagkonsulent/consultant
Tlf. direkte: 23 05 45 74
epost: trude@autismeforeningen.no

Autismeforeningen i Norge/Autism Society Norway
Postboks 6726 Etterstad,0609 Oslo, Norway
eposnettsideFacebook

Hvis du ønsker å være med og stå på stand, send en e-post til oslo@autismeforeningen.no, der du oppgir navn, mobilnummer og tidsrom for når du kan være med. Du kan også sende direkte til Trude Stenhammer.