Månedens skoletips: Overgangen til neste skoleår

 
Sommerferien nærmer seg med stormskritt. Har alle husket å forberede overgangen til neste skoleår? Gode forberedelser er viktige selv om eleven skal fortsette på samme skole og med samme lærer. Gode overganger betyr mye for trivsel og læring gjennom hele skoleløpet.  
 
Hvorfor er overganger så krevende?  
Personer med autisme/Asperger opplever verden på en litt annerledes måte. De sliter med å filtrere og sortere inntrykk. De går ofte glipp av felles beskjeder. De må også forholde seg bevisst til mye som er automatisert hos andre (f.eks. å tolke sosiale signaler). Alt dette gjør dem sårbare for stress i hverdagen, men enda mer sårbare i overgangsperioder.
Etter en lang sommerferie er det ikke enkelt å begynne å stå opp tidlig igjen. Søvnmangel gjør det neppe lettere å takle alt det nye på begynnelsen av skoleåret. Det er krevende å tolke væremåten til den nye assistenten, orientere seg i den nye skolen og bli vant til det nye klasserommet.
Selv i kjente og kjære omgivelser er det en del nytt, for eksempel:

 • klassen har fått nye lekserutiner
 • elevene sitter ikke i samme rekkefølge som før
 • nye bilder er hengt på veggen
 • elevene har modnet og forholder seg til hverandre på en ny måte
 • faglige krav øker for hvert år

Til og med en koselig oppgave om sommerferien kan være krevende for en elev med autisme/Asperger. Han tror kanskje at han må fortelle om hver eneste dag i ferien, ikke bare om en stor begivenhet. Han lurer kanskje på hva «en fin tur» betyr – er det en tur i fint vær eller en tur som var gøy?
Alt dette kan bidra til manglende mestring, og da er veien til skolevegring kort.
 
Hva anbefaler Statped? 
Statped står bak en håndbok som heter «Informasjon og tips til lærere i grunnskolen om elever med Asperger syndrom.» Håndboka inneholder en rekke tips om overgangen til barneskole, ungdomsskole og videregående skole (se side 28-29 her).
Statped anbefaler blant annet å:

 • Starte tidlig. Jo større hjelpebehovet er, jo tidligere bør den nye skolens ledelse kontaktes.
 • Sende lærere på kurs. Se fylkeslagets kalender for tips om relevante kurs i regionen.
 • Sikre overføring av kunnskap om barnet. Hvilke tilpasninger fungerte bra i barnehagen eller på den gamle skolen? Hva slags tilrettelegging trengte barnet?
 • Samarbeide med foreldrene. Husk at mange høytfungerende elever bruker mye energi på å framstå som mest mulig normale. Skolen ser en flink elev, mens foreldrene ser et utslitt og ulykkelig barn. Les mer om foreldresamarbeid på side 23 i håndboka.
 • Kartlegge stressfaktorer. Les mer om temaet i fylkeslagets artikkel «Stress og kognitiv overbelastning
 • Tilpasse klasserommet. Elevens overfølsomme sanser kan gjøre det slitsomt å være i klasserommet. Bakgrunnslyder er ofte et problem.
 • Tilpasse rutiner. Må eleven alltid gjøre det samme som alle andre, for eksempel i friminutt? Tips om tilpasset friminutt finner du her.

Hva er hensikten med et oppstartsmøte?

Overganger krever samarbeid, og samarbeidet med en ny skole eller en ny lærer får best mulige vilkår hvis man innkaller til et oppstartsmøte. Elevens foreldre, PPT og både gamle og nye lærere er selvskrevne deltakere. Hensikten med møtet er at:
• alle møtes, og terskelen for å kontakte hverandre blir så lav som mulig
• alle får en felles forståelse for stegene og prosessen fremover mot første skoledag
• alle får svar på spørsmål og usikkerhet rundt det kommende skoleåret
• alle vet hva de selv kan gjøre nå for å sikre en god overgang. PPT kan for eksempel skrive en ny sakkyndig vurdering hvis det er lenge siden sist.
Inspirasjonskilde:  «Sjekkliste for oppstartsmøte» fra God Skolestart (et pilotprosjekt i Nedre Romerike).
 
Hvordan bli bedre kjent med eleven?
En god relasjon mellom læreren og eleven fungerer som en base for trygghet, utforskning, mestring og læring. Det er lurt å begynne å bygge relasjonen allerede før oppstart. Bli kjent med barnet ved å observere og prate med ham eller henne.
Man kan også be foreldrene og tidligere lærere om å bidra med informasjon. Hva med å be dem om å bruke skjemaene i «Dette er barnet«?  Skjemaene i heftet skaper en nyttig oversikt over:

 • barnets interesser og venner
 • barnets sterke og svake sider
 • barnets gleder og bekymringer rundt det kommende skoleåret
 • tiltak som er viktige basert på tidligere erfaringer

Skjemaene er nyttige uansett barnets alder, men heftet ble utviklet til bruk rundt oppstart i 1. klasse. Heftet finnes også i en egen versjon for barnehagepedagoger.
 
Er du interessert i videre lesning om skoleoverganger?
Klikk her for en oversikt over relevante linker.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer