Månedens skoletips: Opplæring i demokrati

Voksne med autismespekter diagnoser har stemmerett, også de med nedsatte kognitive evner eller lesevansker. Tilpasset opplæring i demokratiske prosesser er derfor noe man bør vurdere å ta med i elevens individuell opplæringsplan (IOP). I denne artikkelen finner dere tips om pedagogiske materialer og tilrettelagte nyheter.

Videoer og spill på nettet

Spillet om stortingsvalget. Dette er et norsk spill med lesestoff, filmer og oppgaver. Temaet er stortinget, regjeringen og politiske partier.
NRK Supernytt. Supernytt er nyheter for barn. Her finner du nyttige videoer som «Hva er et politisk parti?» og «Omvisning på Stortinget.» Fra 2017 finner du «Hva mener politikerne om skole?»
NRK Skole. Emnet «Politikk og demokrati» inneholder mange relevante videosnutter, f.eks. «Hva er politikk»-serien.
TV2 Skole. Før stortingsvalget i 2013 lagde TV2 et nyhetsprogram om stemmerett og et annet om viktigheten av å stemme. De har også lagt ut andre filmer om demokrati og om politikk og valg.
Kortfilmer med Bård Tufte-Johansen. Hvordan oppstår politiske partier, hvordan havner de på Stortinget, og hva menes egentlig med begrepet sperregrense? Se film om den fiktive representanten Børge Vegheim, spilt av Bård Tufte Johansen.

Temasider og lettleste artikler

Minstemme.no er et nettsted for læring om demokrati og deltakelse, tilpasset årstrinn, fag og kompetansemål. Den inneholder også informasjon for for deg som jobber i barnehage.
ung.no har en nyttig temaside om valg. Den inneholder både lettleste artikler og en quiz.
«Politikk kan være enkelt» er en artikkel fra Norsk forbund for utviklingshemmede. Den forklarer at politikk handler om å bestemme hva som er viktigst. Hva er viktig å bruke penger på og lage lover om? Hva er viktig for deg som stemmer i valg?
«Regjeringen» er en kort og lettlest artikkel fra Norsk forbund for utviklingshemmede. Den forklarer hvordan statsminister velges og hva flertalls- og mindretallsregjering betyr.
Jeg vil stemme er en temaside med enkel lettlest tekst med symboler
om demokrati, valg og politiske partier i Norge. Temasiden ble utviklet med støtte av Valgdirektoratet. 

Bøker/hefter (til nedlasting eller bestilling)

Disse bøkene og heftene er rettet mot forskjellige aldersgrupper og diagnosegrupper, men kan brukes av andre.
«Angår det meg? Om valg og valgdeltakelse» er et hefte med fokus på informasjonsbehovet til personer innenfor psykisk helsevern. Heftet kan bestilles av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse men er tilgjengelig som gratis pdf-fil.
Vi og samfunnetKommunevalg og Stortingsvalg er tre studiehefter utgitt av Norsk forbund for utviklingshemmede. Klikk på linkene for å nedlaste heftene (gratis) eller bestill papirutgavene her.
«Hjelp – hvem skal bestemme?» er Be-Ni forlagets hefte om politiske partier, valg og demokrati.  Målgruppa er personer med utviklingshemming og andre som har behov for lettlest informasjon.
«En faktahest om politikk.» Boka, skrevet av Aslak Sira Myhre, forklarer bl.a. hvorfor vi har valg. Teksten er på 5.-7. klassenivå. Spør bibliotekaren om andre relevante bøker for barn/unge eller voksne med lesesvansker.
Bravo e-bok om valg. Intempo AS står bak en serie e-bøker i bokmål og nynorsk versjoner. Andre relevante bøker i serien handler om demokrati og politikk. Målgruppa er småbarn, men de kan være nyttige for eldre personer som trenger enkle forklaringer. E-bøkene er til iPad/iPhone men kan også nedlastes til datamaskiner med iTunes.

Nyheter på tilpasset nivå

Informerte velgere er grunnsteinen i et demokrati, men vanlige aviser og nyhetssendinger passer ikke for alle. Heldigvis finnes det noen alternativer:
NRK Supernytt er nyheter for barn 8-12 år men kan også passe for andre. Supernytt har en voksen programleder og tar opp både gode nyheter og mer alvorlige saker. Sendingene er tilgjengelige gratis på nettet.
TV2 Skole. Cirka hver uke i skoleåret lager TV2 et nyhetsprogram i tre varianter, tilpasset barnetrinnetungdomstrinnet og voksenopplæring.
Empo tv var landets første tv-kanal for og med mennesker med utviklingshemming. Nå i 2017 legges nye reportasjer ut på facebook. Mange av reportasjene er fra arrangementer, men de lager også reportasjer om politikk.
Klar Tale har et enkelt språk om gjør det lettere å lese og forstå enn andre aviser. Klar Tale kommer ut hver uke i flere utgaver (papirutgave, lydavis og punktskriftutgave). Ved å trykke på en knapp kan man også få opplest artiklene på nettsiden. Valgavisa kan bestilles av skoler eller privatpersoner (som får den gratis via epost). Husk bestillingsfristen.
Nyheter i bilder. Nettsiden er et samarbeid mellom lettlestavisen Klar Tale, ISAAC-Norge, Normedia og tre spesialskoler. Den inneholder nyhetsartikler til symbolbrukere og andre som trenger enkelt innhold og visuell støtte. Vi får håpe at nettsiden får finansiering til nye artikler, men tidligere artikler kan være relevante, f.eks. «Få unge stemmer ved valget

Til videre lesing:

«Plan for valgdeltakelse«

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer