Månedens skoletips: Gruppearbeid

 
I denne artikkelen kan du lære om tilrettelegging av gruppearbeid i klassen. Vi har tatt utgangspunkt i et veiledningshefte utgitt av Statped Midt for noen år siden.
Heftet heter «Tilrettelegging av tema- og prosjektarbeid for elever med Asperger syndrom» og er skrevet av Randi Gunnerød. Nedenfor finner du en oppsummering av de viktigste punktene i heftet, med fokus på fem spørsmål:
1) Hvorfor er gruppearbeid vanskelig for elever med Asperger/høytfungerende autisme?
2) Hvorfor er muntlige framføringer ofte en utfordring?
3) Hvorfor ikke bare la eleven med Asperger jobbe helt alene?
4) Hvordan kan man tilrettelegge for mestring og læring under gruppearbeid?
5) Hva inneholder heftet?


1) Hvorfor er gruppearbeid vanskelig for elever med Asperger eller høytfungerende autisme?

– Elever med Asperger har vansker med å forstå komplekse regler for sosialt samspill.
– De sliter også med å forholde seg til både sosialt samspill og faglig arbeid samtidig.
– Det innebærer brudd i rutinen, og lærerens rolle er annerledes. Istedenfor å være en ekspert som styrer timene, blir læreren en veileder for selvstyrte grupper.
– Det er krevende å danne et helhetsbilde når arbeidet innebærer mange forskjellige delmål, oppgaver og personer.


2) Hvorfor er muntlige framføringer ofte en utfordring?

– Kommunikasjonsferdighetene er ofte svake hos elever med Asperger syndrom.
– Elever med Asperger syndrom har ofte lav selvfølelse, er ofte meget selvkritiske og redde for å gjøre feil.
– Mange elever med Asperger syndrom sliter med å tilpasse stemmestyrke og kroppsspråk, og kan av den grunn framstå som ”rare.”


3) Hvorfor ikke bare la eleven med Asperger jobbe helt alene?

– Det ligger viktig læring i å være en aktiv deltaker i en gruppe. Elever utvikler sosiale ferdigheter og blir fortrolige med demokratiske arbeidsformer.
– Tilrettelagt gruppearbeid kan være en måte å fremme inkludering på. Eleven får bidra til fellesskapet og oppleve tilhørighet.
– Et Asperger-vennlig opplegg er fordelaktig for hele klassen. Alle elever har nytte av struktur, gode rutiner og en felles forståelse av viktige begreper og forventninger.


4) Hvordan kan man tilrettelegge for mestring og læring under gruppearbeid?

a. Legg til rette for struktur og oversikt. Gruppeøktene skal gjennomføres etter fastlagt plan. Behovet for en slik oppskrift ligger først og fremst hos eleven med Asperger, men alle elevene i klassen kan ha nytte av en slik struktur. Bruk av arbeidsplan gir oversikt over arbeidsfordeling og mål for neste økt.
b. Sats på skriftlig informasjon. Både opplegget, rutiner og fortløpende beskjeder bør presenteres skriftlig. Da kan eleven gå gjennom informasjonen på nytt når han/hun trenger en oppfriskning eller en bekreftelse.
c. Forbered medelevene. Hvis andre medlemmer i gruppa får hjelp til å forstå eleven med Asperger, vil de kunne bidra til et godt samarbeidsmiljø i gruppa.
d. Forbered eleven med Asperger. Eleven bør få hjelp til å forstå hva han kan forvente og hva som forventes av ham. Gå gjennom reglene for samarbeid og rutinene for prosjektarbeid. Ta gjerne utgangspunkt i arkene i heftet eller skriv en sosial historie.
e. Sats på jevnlig oppfølging. Alle elever bør skrive logg etter hvert arbeidsøkt. Logginnleggene bør inneholde en evaluering av gruppas arbeid. De kan også inneholde spørsmål eller kommentarer til læreren. Skap rom i timeplanen for å gå gjennom loggen sammen med eleven med Asperger. Da kan han få grundige svar på spørsmålene sine. Den voksne kan også oppklare eventuelle misforståelser og hjelpe eleven forstå og mestre gruppearbeid.
f. Bruk elevens interesser. Interesser en en stor ressurs og motivasjonskilde. Hvis en elev er interessert i tog, for eksempel, kan han få ansvar for å undersøke transportmidler i et prosjekt om utviklingsland. Tips: Se også «Interesser: en kongevei til måloppnåelse.» 
g. Bruk elevens sterke sider. Alle er unike individer og har sine egne styrker og talenter. Men overraskende mange elever med Asperger er kyndige pc-brukere og vil kunne mestre nye programverktøy raskere enn andre elever.
h. Gi eleven en fast rolle. Hver gruppe bør ha en fast redaktør som overfører gruppas skriftlige arbeid til Powerpoint eller Mediator. Redaktøren skal følge en plan utarbeidet av gruppa sammen (som ligner på program-ark 7 i heftet). Dermed blir oppgavene klare og avgrensede. Forutsigbarheten gjør rollen lettere for elever med Asperger, og rollen passer særlig bra for datakyndige elever. En elev med Asperger kan ha samme rolle hver gang klassen gjør gruppearbeid (fram til han er klar til å prøve noe annet).
i. Velg en hensiktsmessig framføringsmåte. Det sies at øving gjør mester, men trening foran hele klassen kan kreve for mye krefter eller skape negative situasjoner. Det går an å holde foredrag for kun læreren og muligens noen få andre. Eleven kan også få lov å lage en video, datapresentasjon eller veggavis. Dette må avtales på forhånd slik at alle vet hvordan arbeidet kan legges fram.


Hva inneholder heftet?

Heftet fra Statped Midt inneholder følgende:
– 7 arbeidsark som er tilpasset bruk i ungdomsskolen (pluss/minus et par klassetrinn). Den enkelte læreren må tilpasse arkene til både elevene sine og det aktuelle prosjektet.
– En innføring i bruk av dataprogrammet Mediator. Mediator er et multimedia presentasjonsverktøy som kan brukes til andre ting enn bare muntlige foredrag.
– Utfyllende informasjon om tilrettelegging av gruppearbeid.
– Mer detaljerte forklaringer på hvorfor gruppearbeid og muntlige presentasjoner kan være vanskelige.


Tips til videre lesing:

«Gruppearbeid» – Se side 64 i «Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlige tekster, tilpasset elever med Asperger syndrom.» Heftet fra Statped inneholder mange nyttige tips til lærere i grunnskolen.

Verktøykasse for tillitsvalgte

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer