Å søke plass i videregående skole

 
Fristen for å søke plass i videregående skole nærmer seg med stormskritt. Vanlig frist er 1. mars, men noen må søke allerede 1. februar. Dette gjelder elever som har fortrinnsrett eller trenger individuell behandling (tidligere kalt «særskilt grunnlag»). I denne artikkelen fokuserer vi på hva du kan gjøre hvis skolen eller linjen som passer best er i et annet fylke. 
NB! Dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte personlig rådgivning. Ta kontakt med inntakskontoret. Du kan også drøfte situasjonen med rådgiveren på ungdomsskolen eller fylkets veiledningssenter (PPT).


 

Hvilken skole og linje passer best for eleven?

Akershus fylkeskommune driver 34 videregående skoler. Det finnes også nettskoler og private videregåendeskoler. Med så mange skoler og 12 forskjellige utdanningsprogrammer står man ovenfor et veldig vanskelig valg. I artikkelen «Spesialundervisning i vgs» får du litt hjelp til å finne skoler og linjer som kan være aktuelle.
 

Hva om den beste skolen og linjen er i et annet fylke?

Eleven står helt fritt til å søke plass på landsdekkende tilbud eller private skoler over hele landet:

  • Landsdekkende tilbud. Eksempler på «landslinjer» er gullsmedhåndverk og spesialiserte tilbud innen fly- eller romteknologi, idrett, dans og diverse andre fag. Se oversikten her. Disse har alle rett til å søke uansett hvor i landet man bor, og søkere fra hele landet stilles likt ved inntak.
  • Private skoler. Private skoler innen studieforberedende utdanningsprogram er vanligst, men det finnes en skole til enhver smak og funksjonsnivå  Det finnes til og med private spesialskoler, særlig blant steinerskolene og de kristne skolene. Ellers kan man velge mellom skoler med rett til statstilskudd og skoler uten rett til statstilskudd (f.eks. internasjonale skoler og kulturskoler). Du kan helt fritt søke en privat videregående skole hvor som helst i landet. Les mer i «Slik søker du private skoler.»      

Ellers er din rett til videregående skole knyttet til det hjemfylket hvor du har din folkeregistrerte adresse. Du har ikke krav på et skoletilbud i et annet fylke, men inntakskontoret kan vurdere å gjøre unntak i visse tilfeller:

  • Ved flytting. Du må melde om flytting eller dokumentere familiens flytteplaner i god tid. Frister og regler varierer litt fra fylke til fylke, derfor anbefaler ung.no at du diskuterer situasjonen med inntakskontoret. Les mer i «Flytting til nytt fylke – rett til skoleplass?»
  • Når fylkene har et samarbeid. Noen fylker samarbeider tett om et felles opplæringstilbud eller utveksling av elever, andre gjør det ikke.
  • Når linjen ikke tilbys i hjemfylket. Generelt sett er fylker mer villige til å kjøpe plasser på utdanningsprogram som de ikke selv tilbyr. Dette gjelder bl.a. Akershus.
  • Av hensyn til spesielle grunner. Noen fylker er villige til å kjøpe plass i et annet fylke hvis det foreligger spesielle, gjerne tungtveiende grunner for det. Det er viktig at disse grunnene dokumenteres og begrunnes ved søking.

De fleste fylkene har lagt ut informasjon om temaet på vilbli.no. Se «Skolegang i andre fylker.» For nærmere informasjon, ta kontakt med inntakskontoret.
 

Til videre lesing:

«Inntak til videregående skole» (om fortrinnsrett og det som tidligere ble kalt «særskilt grunnlag»).
«Planlegging av overganger»
«Folkehøgskole for alle«

Logg inn

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer