Nyhetsbrev mai 2012

Velkommen til nyhetsbrevet for mai 2012  

Kongens fortjenestemedalje, sølvFylkeslaget sendte fire styremedlemmer til landsmøtet i Autismeforeningen i Norge, og en av oss kom hjem som medlem i sentralstyret (gratulerer, Rune!).  Det var både en minnerik og lærerik helg i Sogndal, men høydepunktet var da Åse Gårder fikk tildelt Kongens fortjenestemedalje.  

Åse har vært foreningens general sekretær og daglig leder gjennom 25 år, og før det var hun tillitsvalgt i Oslo fylkeslag. Hennes engasjement, pågangsmot og langvarig innsats bidro sterkt til utviklingen av blant annet sommerseminaret, Nordvoll skole og autismesenter, Autism Europe og et samarbeid mellom autismeforeningene i Norden.  Fylkeslaget gratulerer Åse med den flotte og vel fortjente heder fra Kongen!

Les mer om landsmøtet på foreningens nettside:  
– «Landsmøtet valgte ny ledelse»   
– «Arbeidsprogram for sentralstyret 2012-2014» 
– «Faglig råd» 

P.S.  Husk å klikke «like» på fylkeslagets facebookside


puslebit.jpg

Ring og få hjelp – Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus bidrar til å ivareta våre rettigheter og rettssikkerhet. Ansvarsområdene er mange, f.eks. fri rettshjelpsosiale tjenester, og barnehage og utdanning.  

Fylkesmannen fører tilsyn og behandler klagesaker, men de tar også imot henvendelser fra publikum. Både elever og lærere, foresatte og tjenesteytere kan henvende seg ved behov. Sosiale- og familieavdelingen har et eget vakttelefon, 22 00 36 36. Ellers kan man ringe 22 00 38 25 eller sende en epost til postmottak@fylkesmannen.no.    

Sosiale- og familieavdelingen har nylig gitt ut en veileder for oversendelse av klagesaker.  Veilederen sier hva kommunen bør gjøre i forskjellige situasjoner, f.eks. hvis vedtaket om sosiale tjenester ble påklaget muntlig, hvis klagen delvis ble tatt til følge, eller hvis vedtaket ikke ble endret/omgjort.   

Fylkesmannen minner om at ”dersom saken ikke er tilstrekkelig opplyst, vurdert og dokumentert, kan den bli sendt tilbake til kommunen for ny behandling eller nye opplysninger. Dette medfører unødig lang saksbehandlingstid og merarbeid både for kommunen og Fylkesmannen. Ikke minst går dette ut over klager, som må vente lenger enn nødvendig for å få sin sak avgjort.”

Tips:  Den som klager kan bidra til at saken blir tilstrekkelig opplyst, f.eks. ved å legge ved en legeuttalelse eller andre dokumentasjon.    


kunnskap.gifNytt i kunnskapsbanken

I anledning Verdens aktivitetsdag 10. mai presenterer vi to nye artikler:  

– «Klar, ferdig, sykle!»  Når er barnet klar for å lære å sykle?  Hvordan kan vi lære barnet å sykle, uten å løpe krokete etter mens vi holder på sykkelen?  Og hvordan kan vi kompensere for manglende sykkelferdigheter?   

– «Sykkelglede for alle.»  Påhengssykler, spesialsykler og spesialstøttehjul kan hjelpe ved forskjellige utfordringer.  Obs!  Husk å søke hjelpemidler før barnet fyller 26 år.  Tips:  Tre hjelpemiddelfirmaer samarbeider på å arrangere utprøvingsdager i juni.   

Ny bokanmeldelse:

«Small talk.»  Denne lettleste boka kan hjelpe deg å lære «hvordan å snakke om det meste med de fleste.»    


sm__nytt.gifSmånytt

I dette nummeret:  ADHD/Asperger kafé, gratis applikasjoner til skoler, app til kommunikasjon, autismerelatert videreutdanning, Grasrotandelen, Stolthetsparaden og gratis Donkey Boy-konsert, Morodalsfestivalen og forskning på seksuell identitet og funksjonsnedsettelse.  

AD/HD kafé, også for deg med Asperger.   AD/HD-kaféen er en møteplass for unge voksne, voksne og pårørende til personer med diagnosen AD/HD, men voksne med Asperger syndrom er også velkomne. Gruppa møtes på Kurbadet den 3. torsdagen i måneden. Du kan prøve ut tilbudet uten medlemskap i ADHD Norge, men de setter selvfølgelig pris å få flere medlemmer.  Neste AD/HD-kafé blir torsdag 24. mai kl 1830-2100.  Les mer om AD/HD-kaféen på facebook.

Gratis applikasjoner til skoler.  Bruker din skole iPad i undervisningen?  Da vil Happi Papi ha skolen med i et evalueringsprogram. Skoler som er medlem i programmet, får kostnadsfritt tilgang til evalueringsversjoner av alle apper de lanserer. I forbindelse med lanserering av nye applikasjoner, sender de ut en kode som skolen kan bruke til å laste ned og teste spillet.  Les mer om Happi Papis skoleprogram her.  

App til kommunikasjon.   SoundingBoard er en gratis applikasjon som gjør at din iPhone, iPad eller iPod Touch kan brukes som kommunikasjonshjelpemiddel eller visuell støtte. Du kan lage temasider med opp til 9 bilder. Du kan laste opp dine egne bilder og lage dine egne lydfiler, slik at man hører det norske ordet nå man trykker på bildet. Se en demonstrasjonsvideo her og les mer på iTunes

Autismerelatert videreutdanning.  «Bedre læring for barn, unge og voksne med autismespekter- forstyrrelser» er et studietilbud gjennom NTNU, med to samlinger pr. semester. Samlingene finner sted på Tambartun kompetansesenter utenfor Trondheim. Søknadsfristen er 18. juni. Tips:  Medlemmer (pårørende) og tillitsvalgte i Autismeforeningen i Norge får lov å høre på forelesningene uten å betale. De må selv ordne mat og overnatting. Påmelding til bengt.elmerskog@statped.no. Oversikt over andre relevante studietilbud finner du her.

Grasrotandelen.  Fylkeslaget har over 450 medlemmer og har fått rundt kr. 7.000 i grasrotandel så langt i 2012.  Til sammenligning har f.eks. Pilen dartsklubb fått kr. 300 000, selv om den bare har 20 medlemmer.  Hjelp oss å verve flere tippere. Les mer her

Stolthetsparaden og gratis Donkey Boy-konsert.  Stolthetsparaden er ikke en demonstrasjon, men en feiring av personer med funksjonsnedsettelser og en markering av deres selvfølgelige plass i samfunnet.  Datoen for årets parade er lørdag 9. juni, og paraden starter og ender på Youngstorget i Oslo.  Etter paraden blir det gratiskonfert med Donkeyboy.  Artist Åge Sten Nilsen skal være konferansier.  Les mer om Stolthetsparaden her.  

Morodalsfestivalen i juni.  Festivalen arrangeres hvert år av NFU, NAFO m.fl. og er et flott tilbud til musikkinteresserte med eller uten utviklingshemning.  I år kommer X-faktorstjernen Atle Pettersen og diverse andre artister.  På festivalområdet vil dere også finne aktiviteter, øltelt, og salg av grillmat og diverse annet.  Les mer om Morodalsfestivalen her.  Tips om andre tilrettelagte arrangementer er samlet her.

Seksuell identitet og funksjonsnedsettelse.   Forskere søker personer som kan dele sine erfaringer rundt å leve som lesbisk, homofil, bifil eller transperson med nedsatt funksjonsevne.  Dette vil være anonymt.  Les mer om prosjektet «Dobbelt diskriminert?» her.  

Tips:  Tre forskningsprosjekter om barn med autisme/Asperger trenger deltakere også.  Les mer om forskningsprosjektene her.


kalender.jpgKalender

24.05.12  Temakveld om Asperger/autisme (kulturhuset ved Ås togstasjon) 

06.06.12  Foreldregruppetreff (Eidsvoll)

09.06.12  Båttur arrangert av Oslo fylkeslag (Oslofjorden)

26.06.12  Sommeravslutning i foreldregruppa (Ski)

vår 2012  Eksterne kurs i Oslo/Akershus.  Siste sjanse før sommerferie!  Gå til kursoversiktene for mai og juni.

vår 2012 Oversikt over eksterne fritidstilbud, med spennende arrangementer overalt – både i Akershus (Asker, Jessheim, Skjetten, Fetsund og Sørum) og i rett utenfor Akershus (Oslo og Kongsvinger).  Se også invitasjonen vedlagt nederst på siden og oversikten over faste tilbud.     

sommer   Oversikt over eksterne sommertilbud, f.eks. tilrettelagte festivaler og leir.   

Til intern bruk 1 2 3 

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer