Oslo fylkeslag er en underavdeling av Autismeforeningen i Norge som ble opprettet i 1978. Alle medlemmer av Autismeforeningen i Norge som er bosatt i Oslo blir automatisk medlemmer i Oslo fylkeslag. Dersom du vil være medlem i et annet fylkeslag må du ta kontakt med Autismeforeningen i Norge på post@autismeforeningen.no. Det samme gjelder dersom du flytter og får ny adresse, eller vil endre annet angående medlemskapet. Oslo fylkeslag har ikke tilgang til å gjøre dette for dere.

Oslo fylkeslag har ca. 680 medlemmer; barn, ungdom og voksne med autismespekterdiagnoser (ASD), pårørende og fagfolk. Oslo fylkeslags styre består av frivillige tillitsvalgte medlemmer. Vi organiserer aktivitetstilbud, samtalegrupper, kurs og seminarer i Oslo. Dessuten jobber vi med saker som angår personer med ASD bosatt i Oslo.

Kontakt oss
Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål, tips til aktiviteter eller saker vi bør ta opp som angår medlemmer i Oslo. Generelle henvendelser om autisme eller melding om adresseendring rettes til Autismeforeningen i Norge til post@autismeforeningen.no. Følg oss også på Facebook.

Arbeidsgrupper utenfor styret bidrar også til medlemsaktiviteter, f.eks. bevegelsesgruppe for barn, ridning og juletrefest. Uten arbeidsgruppene hadde det vært langt mindre tilbud til medlemmer i Oslo.

Vi får med jevne mellomrom henvendelser fra medlemmer som ønsker flere sosiale aktiviteter for barn, ungdom eller voksne med ASD. Siden styret består av frivillige som gjør arbeidet på fritiden har vi begrenset kapasitet. Vi trenger hjelp fra medlemmer dersom det skal arrangeres jevnlige treff for en målgruppe – enten det er barn eller voksne med ASD. Det er nok at to medlemmer danner en arbeidsgruppe og lager et konsept, og er villige til å være tilstede på aktivitetene sammen med de som trenger tilbudet. Styret kan hjelpe med å finne lokale, dekke utgifter og markedsføre tilbudet. Ta kontakt med styret på oslo@autismeforeningen.no dersom du vil etablere et aktivitetstilbud i Oslo.

Les om hva vi gjør her: Årsrapport 2019

Kontaktperson
Fra og med 28. februar 2020 har styret følgende sammensetning:

Styremedlemmer:
Ole Wang (leder)
Jon Martin Jonsmoen (kasserer)
Tone Marie Tveten
Ketil Westrum Einarsen
Elisabeth Augdahl

Varamedlemmer:
Johanne Thornes
Mariana Sigstad

Aktiviteter

Siste nytt fra lokallaget

Ukategorisert
Samtalegrupper
Ukategorisert
Velkommen til årsmøte 30. mars 2022
Ukategorisert
Innkalling til årsmøte 10. mars 2021
Ukategorisert
Juletrefest 2021 avlyst!
Ukategorisert
Endring: Ridning på Alna ridesenter høsten 2020.
Ukategorisert
En undersøkelse om funksjonshemming/ kronisk sykdom og psykisk helse
Ukategorisert
Problemer med likepersontelefonen
Ukategorisert
Båttur på Oslofjorden lørdag 22. august 2020

Verktøykasse for tillitsvalgte

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer