Viktig å vite om logoped

 
jente som trenes av logopedLogopediens dag var 6. mars. Yrket er kanskje mest kjent for arbeidet med stamming og problemer med å uttale r-lyden, men logopeder arbeider med mer enn det. I denne artikkelen kan du få svar på følgende:
– Hva gjør logopeder?
– Hvor jobber logopeder?
– Hvordan kan man søke om logopedtjenester?
– Hva om man får avslag?


 Hva gjør en logoped?
  
Logopeder kartlegger, utreder og behandler ulike typer vansker. Det kan være vansker med språk, kommunikasjon eller uttalelse. De spesialiserer seg også på stemmevansker og svelgevansker.  


Hvor jobber logopeder?  
De kan være ansatt i kommunen eller fylket, f.eks. i PPT. De kan også jobbe på et ressurssenter eller kompetansesenter. Spesialisthelsetjenesten ansetter også logopeder, f.eks. som del av habiliteringstjenestens ASK-team (ASK står for alternativ og supplerende kommunikasjon).
Logopeder kan også arbeide i egen privat praksis, f.eks. Barnas språksenter.   


Hvordan kan barn (og voksne med særskilt behov for opplæring) få hjelp av en logoped?
Logopedhjelp kan være et spesialpedagogisk tilbud etter opplæringsloven. Dette kan du søke om. Ta kontakt med PPT (direkte eller gjennom styrer/rektor) og be at barnet vurderes ift behov for hjelp av en logoped.  
Det er viktig at behovet for og omfanget av den logopediske hjelpen står klart og tydelig i den sakkyndige vurderingen fra PPT. Hvis det som PPT anbefaler ikke innvilges, må avviket begrunnes. Se Veileder til opplæringsloven, side 63 og 67. 
Tips:  Les om muligheter innen voksenopplæring her.


Hva om logopedhjelp etter opplæringsloven ikke innvilges?  
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) kan dekke logopedtimer, så dette kan du søke om. Du må ha en henvisning fra lege/spesialist og et avslag fra kommunen/fylket ift retten til logoped som spesialpedagogisk hjelp. Les mer om fremgangsmåten her.
Se også rundskrivet og en uttalelse fra statsråd Kristin Halvorsen ang. grensegangen mellom spesialpedagogisk hjelp og helsetjenester. 


Hva om man får avslag fra kommunen og/eller HELFO?
Du har rett til å klage på enkeltvedtak om spesialundervisning. Hvis PPT valgte å ikke anbefale logopedtimer i sin sakkyndige vurdering, kan du innhente en alternativ vurdering fra en annen sakkyndig. Du må dekke utgiftene selv, med mindre klagen resulterer i omgjøring av enkeltvedtaket. Les mer her
Du har også rett til å klage på vedtak fra HELFO. Bruk gjerne klageskjemaet. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med HELFO, f.eks. via servicetelefon 815 700 30 (vanlig takst).
Du kan også vurdere å betale av egen lomme. Prisen varierer, men du kan finne et priseksempel her.  
Tips: Trenger du hjelp til å ivareta rettighetene dine? Les mer her.    
 


Til videre lesing
Norsk logopedlag har en del nyttig informasjon på nettsiden sin, bl.a. ofte stilte spørsmål og informasjon om skolerettigheter.  

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer