Likepersonstfeff på Lai Lai Hong Kong Tirsdag 25/8 – 15 kl. 19.00

Vi møtes til samvær og prat på Lai Lai Hong Kong i Arendal

De som vil spise kan gjøre det. Det koster kr. 100,- for medlemmer i foreningen. For de som ikke er medlemmer blir det litt mer.

Det er ikke nødvendig å spise. En kaffikopp eller en the kopp skal dere få.

 

Alle arrangementer i vår regi er alkoholfrie.

 

Du må komme deg fram og tilbake til arrangementet selv.

 

Hilsen Styret