Likepersonsarbeid

Medlemmene kan veldig gjerne kontakte oss for bl.a. råd om praktiske problemer og rettigheter. 
Vår likepersonskoordinator vil motta henvendelsene og så fordele dem til likepersonene som vi har tilgjengelig i foreningen. Disse er pårørende som har forskjellig kunnskap og som vil lytte og støtte dere, og eventuelt gi mer informasjon.