Likepersoner

Alle medlemmer som er pårørende til mennesker med autismespekterdiagnoser, kan kontakte våre likemenn, hvis dere ønsker å snakke med eller skrive til noen angående noe som gjelder f.eks. hjemmesituasjon, skole, avlastning eller diagnose. Kontakt dem gjerne hvis dere har en historie å fortelle eller det er noe dere vil lufte eller spørre om. 

 

 (Hvis de ikke svarer når dere ringer, vil de ta kontakt så snart de får anledning til det.)

 
Likemennene er foreldre og ikke-profesjonelle støttespillere for andre mennesker i lignende situasjoner, og gjør dette frivillig. Likemannsarbeidet baserer seg på egne erfaringer, og er ment å være støttende og veiledende. Likemennene har taushetsplikt.

Vi har også treff for pårørende til mennesker under 25 år med en autismespekterdiagnose, første mandagen hver måned (unntatt i juli og august) på Batteriet i Schultz gate 8.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer