LEVEKÅRSPROSJEKTET 2012-15

I Kristiansund er ei omfattande satsing i regi av kommunen, der målgruppene er utsette barn, unge og deira familiar.  Møreforsking er inne som samarbeidspartnar.  Ei målsetjing er å gjennomføre eit langsiktig arbeid som kan bryte mekanismer som produserer og reproduserer helse- og sosiale problem.  Det er eit lokalsamfunnsprosjekt som skal utvikle både organisatoriske forhold og tenestetilbod.  Tiltaket er organisert med ei prosjektgruppe der Fylkeslaget er med v/Ståle Tangen som brukarrepresentant.»

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer