ASD og tannhelse

Dette er kun til generell opplysning og kan ikke erstatte profesjonell rådgivning av tannhelsepersonell eller andre fagfolk. Akershus fylkeslag er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider.
lettere_tannpuss.jpgMange med autismespekterdiagnoser (ASD) sliter med tannpuss og med tannhelse generelt.  Det er ikke alltid nok med gode rutiner, konsekvente foreldre, eller klistremerker som belønning.  Hva kan familien eller tjenesteytere gjøre da?  Og hvorfor er det så vanskelig?  Det kan du lese mer om her.    


Bedre tannhelse starter med forståelse
Personer med ASD har sammensatte vansker som krever gjennomtenkte tiltak .  Hvordan oppleves tannpuss?  Spør gjerne direkte på en lett forståelig måte, eller prøv å tolke tegn som grynting eller slåing under tannpuss (les mer i «Om ‘atferdsterapi’ og tannpuss.»). 
Tenk også gjennom hans/hennes vansker.  Hvordan påvirker disse vanskene tannhelsen?  Symptombildet varierer fra person til person og endrer seg gjennom livet, men du kan ta utgangspunkt i listene nedenfor. 
ASD har tre felles kjennetegn:

• vansker med sosialt samspill
• vansker med språk/kommunikasjon, og
• gjentakende, stereotype aktiviteter og/eller begrensede interesser

De fleste med ASD har også én eller flere tilleggsvansker som kan gjøre det enda vanskeligere å ta vare på tennene og unngå tannslitasje eller akutt skade. Her er noen eksempler:

• Søvnvansker
• Spisevansker
• Overfølsomme sanser
• Underfølsomme sanser, kanskje med høy smerteterskel
• Impulsivitet, kanskje med nedsatt evne til å vurdere farer

• Tanngnissing (også kalt bruksisme)
• Biting/tygging på klær og gjenstander
• Nedsatt (hypoton) munnmotorikk
• Klossethet
• Finmotoriske vansker
• Manglende evne til egen omsorg
• Depresjon eller andre psykiske vansker
• Epilepsi
• Bivirkninger ved bruk av legemidler

NB:  Ingen legemidler kan forbedre kjernetegnene på autisme, men noen personer med ASD bruker medisiner mot tilleggssymptomer som angst eller aggresjon.  Andre personer bruker medisiner mot tilleggsdiagnoser som ADHD eller epilepsi.  Disse legemidlene kan gi munntørrhet eller ha andre bivirkninger som påvirker tannhelsen.  Sjekk pakningsvedlegget i pakken eller på Felles katalogens nettside.  Søk råd hos helsepersonell omgående bivirkninger.


Lettere tannpuss med riktig produkt
Feil tannbørste kan gjøre det vanskeligere enn nødvendig å gjennomføre tannpuss. Liten, avrundet børstehode og/eller mykere børstestrå kan gjøre det mer behagelig å pusse tennene, mens en elektrisk tannbørste kan gjøre det lettere å pusse tennene på egen hånd.  Det finnes også tannbørster som rengjør tennenes tre overflater samtidig, f.eks. Dr. Barmans.
Noen personer med ASD misliker også smaken av vanlig tannkrem og såpestoffene de inneholder.  De trenger kanskje å spytte oftere under tannpuss, men sliter med å kommunisere behovet til den som hjelper dem å pusse tennene.  De kan trene på å vise behovet for å spytte ved å klappe på armen til hjelperen.   
TAKO-senteret (et tannhelsekompetansesenter for sjeldne medisinske tilstander) har en liste over tannkremer og tannbørster som kan være gode alternativer. Rådfør deg gjerne med tannlege/tannpleier for å finne riktig tannkrem og tannbørste for målpersonens behov.


Bedre tannhygiene med visuell støtte
Mange som har ASD trenger hjelp til å forstå hvordan de skal ta vare på tennene sine og hvorfor. Visuell støtte kan med fordel brukes til å understreke innhold og forståelse av ord og begreper.
I artikkelen «Tanntastisk visuell støtte» har vi samlet linker til bilder, illustrasjoner og filmer som handler om tannpuss og andre relaterte temaer.

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer