Ledige verv

Det er trivelig å sitte i styret. De fleste styremedlemmer stiller til gjenvalg med glede, men vi trenger et par nye i år, helst fra Follo eller Asker/Bærum. Vi trenger også en statsautorisert revisor som kan se gjennom regnskapet vårt neste januar. Her kan du lese mer om hva styrearbeid innebærer og hvordan du kan ta kontakt med valgkomitéen for en uforpliktende prat.


Alle har noe å bidra med 
Fylkeslagets arbeid er mangfoldig. Våre frivillige snakker med medlemmer, arrangerer aktiviteter og seminarer, gjør informasjonsarbeid og prøver å medvirke til bedre tjenester i fylket. Det er også en del administrativt arbeid som må gjøres. Alt dette krever mangfoldige menneskelige ressurser.  Alle har erfaring, kompetanse og talenter som fylkeslaget har bruk for.
Valgkomitéen prøver å sette sammen et nytt styre som til sammen har bred erfaring. De ønsker seg kandidater som har erfaring med klassisk autisme, ikke bare Asperger syndrom eller høytfungerende autisme. Kandidatene bør være i forskjellige livsfaser, slik at styret kan utvikle et best mulig tilbud for medlemmer i alle aldre.
Sist men ikke minst er det viktig å finne kandidater fra hver del av fylket. På den måten får styret ferske erfaringer med forskjellige kommuner og diverse andre instanser.


Litt om styrearbeid 
Det blir sikkert lettere å si ja til et verv hvis man vet litt om hva det innebærer:
Trivelige møter. Styremøtene våre er preget av bra samarbeid, koselig felleskap og interessante diskusjoner. Vi innkaller til styremøte cirka 6 ganger i året (som regel ikke om sommeren eller i desember). Alle (inkludert varamedlemmer) prøver å prioritere møtene, men vi forstår at det ikke alltid er mulig å delta.
Koselig kontakt med medlemmer. Vi forventer ikke at styremedlemmer deltar på hver eneste aktivitet. Det er nok at man prøver å prioritere våre store arrangementer (dvs skolekonferansen og årsmøtet) og stiller opp på 1-2 andre aktiviteter (f.eks. en temakveld eller familieaktivitet). Man må kanskje koke litt kaffe og rydde litt, men hovedoppgaven er å se til at medlemmene føler seg velkommen. Man trenger ikke være en ekspert, bare en god lytter.
Valgfrie helgesamlinger med andre fylkeslag. For styremedlemmene som ønsker det, er det også mulig å delta på kurs og møter arrangert av foreningen sentralt. Fylkeslaget betaler. I 2014 deltok fire av oss på landsmøtet i Alta. Besøk på ishotellet var et spennende høydepunkt, men det beste var å oppleve fellesskapet. Det er alltid både lærerik, inspirerende og koselig å treffe tillitsvalgte fra andre deler av landet.
Lærerike seminarer. Det er også mulig å delta gratis på eksterne kurs, konferanser og seminarer. Dette bidrar til at styret får kompetansen som trenges til styrearbeid, likemannsarbeid og brukermedvirkning. Vi får tilskudd til dette fra bl.a. Helse Sør-Øst.
Refusjon av utgifter. Det er en selvfølge å få refundert reiseutgifter og andre utgifter ifb styrearbeid.


Kontaktinformasjon 
Hvis det er noe du lurer på ang. styrearbeid, ta kontakt med oss på akershus@autismeforeningen.no.
Ellers ta kontakt med valgkomitéen:
ellen.margrethe.budde@gmail.com eller tlf. 997 97 509 (kandidater fra Asker/Bærum)
peggy.lindesteg@gmail.com eller tlf. 920 81 559 (kandidater fra Romerike eller Follo)

For lokallag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer